Tiskové zprávy Národního zemědělského muzea 2017

Antonín Švehla – pietní setkání; tisková zpráva

Národní zemědělské muzeum si připomene význam osobnosti Antonína Švehly

8. prosince 2017

V úterý 12. prosince v 15 hodin si Národní zemědělské muzeum připomene výročí úmrtí osobnosti Antonína Švehly, který stál u jeho zrodu a významně se zasloužil o rozvoj této instituce v období první republiky.

 

Vznik a historie Národního zemědělského muzea jsou mimo jiné úzce spjaty s osobností Antonína Švehly. Muzeum oficiálně vzniklo 28. 9. 1918 založením spolku České zemědělské muzeum. Po vzniku republiky se spolek transformoval na Československé zemědělské muzeum, ústav pro studium a povznesení venkova, a záhy se stal jednou z nejprogresivnějších muzejních institucí první republiky. U zrodu muzea stálo několik významných osobností, například vynikající muzeolog Josef Kazimour nebo právě Antonín Švehla. „Antonín Švehla byl výjimečnou osobností, původně statkář z Hostivaře uměl do svého politického rozhodování doslova vnést selský rozum,“ doplňuje Jiří Houdek, náměstek generálního ředitele NZM a ředitel pobočky Praha.

Význam a osobnost tohoto prvorepublikového politika si v budově Národního zemědělského muzea Praha pravidelně připomínáme u příležitosti výročí jeho úmrtí, tedy 12. prosince. Letošní setkání se koná od 15 hodin. Spolupořadatelem setkání je Společnost Antonína Švehly.

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má pět poboček (Praha, Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada a Valtice). Jednotlivé pobočky Národního zemědělského muzea jsou zaměřeny tak, aby svou vědecko-výzkumnou, akviziční a prezentační činností komplexně pokrývaly zemědělství a jeho příslušné obory v celé šíři. Muzeum nabízí řadu lektorských programů a každoročně pořádá několik desítek tematických akcí pro veřejnost. 

 

Kontakt:

Lenka Martinková

Národní zemědělské muzeum

Tel.: 773 451 012       

lenka.martinkova@nzm.cz