Vzdělávání a zábava

MAM do výuky!

Čas běží a projekt Moderní aktivizační metody do výuky!, který je řešen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu, výzvy SC 4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, postoupil během zimního období už do třetí realizační fáze. Členové odborného týmu z Vysoké školy chemicko-technologické a Národního zemědělského muzea zorganizovali pro zapojené učitelské týmy dva celodenní evaluační semináře s workshopy.

O tom, že dobrý učitel se bez reflexe vlastní výuky neobejde a že sdílení inovativních řešení v rámci malého profesního společenství vnímá většina učitelů za užitečné obohacení svědčí i výpověď jedné z účastnic akce. „V rámci projektu jsme se setkali s mnoha podněty, novinkami, důležitými informacemi, které jsme začali postupně implementovat do výuky, nebo jsme se jimi inspirovali pro budoucí práci u nás ve škole. Začali jsme vnímat některá témata jako velmi důležitá pro profesní rozvoj našich pedagogů a začali jsme se jimi ve škole intenzivněji zabývat a daná témata našim pedagogům v rámci rozvoje týmu nabízet“, sdělila ve svém vystoupení paní Eva Smažíková, ředitelka ZŠ Ohradní. Je pravdou, že tato i následující slova o promýšlení a realizaci změn vlastní výuky „k lepšímu“ a také ukázky cíleného využívání vzdělávacích podnětů z edukačního prostředí muzejních expozic napříč vyučovacími předměty k aktivizaci žáků potěšila jak publikum, tak i organizátory.  

V rámci workshopů pak byla učitelům předestřena sada dalších badatelských úloh s důrazem na rozvoj žákovských kompetencí k udržitelnosti, spolupráci komunity v metropoli a podporu místně-orientovaného učení. V závěrečné části programu rovněž zazněly i neotřelé návody na možné využití zajímavých didaktických pomůcek při předávání historických obsahů. Při zpětném ohlížení dnes už můžeme konstatovat, že obě vzdělávací akce, které se od začátku až do samotného konce nesly v uvolněné tvůrčí atmosféře, se setkaly s úspěchem u učitelů, jimž tímto děkujeme za aktivní účast…

Se všemi zájemci o propojování formálního a neformálního vzdělávání a zprostředkování témat udržitelnosti se už teď těší na další setkání na konferenci, která je naplánovaná na 29. května 2023, za odborný tým Katka Tomešková, obsahová garantka a vedoucí projektu MAM do výuky!

 


Fotoalbum