Příběh zemědělství – Praha

Zdravá rostlina – zdravý člověk

Zdravá rostlina – zdravý člověk

Během programu se děti seznámí s významem rostlin a prací rostlinolékařů.

Řekneme si, proč jsou pro nás rostliny životně důležité a proč je zapotřebí o ně pečovat. Dozvíme se, že stejně jako lidé, mohou být i rostliny nemocné, a potřebují proto své vlastní lékaře. Program je veden hravou formou a navazuje na výstavu Lékaři rostlin.

 

 

 

 

Kontakt: 

  lektor@nzm.cz      220 308 136, 770 155 512 (od pondělí do pátku 7.00–15.00)

Rezervace programu je možná na e-mailu jan.maly@nzm.cz nebo na telefonním čísle 770 155 512.

 

Program byl vytvořen ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 40 Kč/dítě