Příběh zemědělství – Praha

Myslet jako myslivec

Myslet jako myslivec

Naučte se s námi myslet jako myslivec! Děti se v průběhu programu stanou pomocníky myslivce a seznámí se s řadou jeho činností a dovedností. Naučíme se rozeznávat běžné druhy lesní zvěře a jak je poznat podle stop a zvuků, vyzkoušíme si, jak se zvěř přikrmuje, ukážeme si paroží, a zjistíme, jak se správně chovat v lese. Myslivosti zdar!

Program navazuje na expozici Myslivost.

www.cmmj.cz

Program byl vytvořen ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, která ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví a pečuje o její trvalý rozvoj.

RVP: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max 25

Cena: 40 Kč/ dítě


On-line rezervace