Příběh zemědělství – Praha

Lesnictví – pro táborové skupiny

Lesnictví – pro táborové skupiny

O LESE A LESNICTVÍ S LESNÍKEM

Kdo se stará o naše lesy? Co vše nám lesy poskytují a co je lesnictví? 

Náš zážitkový lektorský program, spojený s komentovanou prohlídkou expozice Lesů ČR v našem muzeu, obsahuje odpovědi nejen na úvodní otázky, ale nabízí mnoho dalších zajímavostí z lesnictví a českých lesů.

Vysvětlujeme důležité funkce lesů, tedy kromě té hospodářské zejména jejich roli v krajině – zadržování srážek a odtoku povrchových vod,  ochrana půdy, zpomalení větru, ovlivnění klimatu ve svém okolí a samozřejmě pohlcování CO2 a produkce kyslíku.

Povíme si, kdy, jak a proč se les obnovuje, pěstuje, vychovává a těží. Vysvětlíme, jak poznat napadený strom kůrovcem, jak dlouho roste vánoční stromek, vyzkoušíme si všichni, jak se dřevo měří a co vše lze vyčíst z letokruhů.

Celým odbornými i zábavným programem a expozicí vás provází vypravěč – průvodce, který přizpůsobí obsah programu i ukázky věkovému složení skupiny. V našem muzeu dbáme na odbornou úroveň vzdělávacích programů, proto jsou průvodci vždy studenti či absolventi Lesnické fakulty ČZU v Praze.

 

Program

  • Přivítání a seznámení se základními pojmy.
  • Kdo se stará o naše lesy.
  • Jak roste strom, proč a k čemu potřebujeme dřevo, vnější a vnitřní znaky stromů (tělo stromu a člověka). Měření dřeva.
  • Jaké máme lesy a jaké stromy v nich rostou? Zakládání a obnova lesů, umělá a přirozená obnova.
  • Koně v lese, kůrovcová kalamita a lesní semenářství aneb obal ukrývá semeno
  • Povídání si o ochranných opatřeních, která jsme mohli vidět v lesích a nevěděli jste, k čemu slouží, nebo také o významu různých značek v lese, hlavně traumatologickém plánu.
  • Ptáci v lese a debata, co může jednotlivec udělat pro les ve spolupráci s lesníky (budky, výsadba, odpadky, ochrana stromů aj.).

 

Program je vhodný pro děti starší 6 let.

Časová náročnost: cca 45–60 minut

Cena: 60,- / dítě

Program si rezervujte e-mailem:

Dominika Kozlovská  dominikakozlovska6@gmail.com