Příběh zemědělství – Praha

Bude co pít?

Bude co pít?

Vzdělávací program seznámí účastníky pomocí nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, s významem vody a úlohou, jakou hraje  v lidském životě.

Pozornost je věnována způsobům, jakým lidé vodu využívají, spotřebě a dnes aktuálnímu tématu nedostatku vody. Během programu účastníci navštíví také expozici Voda v krajině. Po jeho skončení lze k další práci využít obrázkové statistiky, které je možné zakoupit v muzeu.

 

 

Kontakt: 

  lektor@nzm.cz      220 308 136, 770 155 512 (od pondělí do pátku 7.00–15.00)

Rezervace programu je možná na e-mailu jan.maly@nzm.cz nebo na telefonním čísle 770 155 512.

 

RVP: Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 60 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 40 Kč/dítě