Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Ceník pronájmů Národní zemědělské muzeum Praha

> přehled a popis prostor, které nabízí Národní zemědělské muzeum Praha

> kontakt: Ing. Helena Tichá, 776 104 111, helena.ticha@nzm.cz

 

Krátkodobé pronájmy

Prostor

Cena za 1 hodinu

(bez DPH) *

Cena za 1 hodinu

(včetně 21% DPH) *

Multifunkční  sál (MF)   5 000 Kč 6 050 Kč
MF přednáškový sál malý  2 000 Kč  2 420 Kč
Gastrostudio **   7 000 Kč 8 470 Kč
Objevovna 2 000 Kč  2 420 Kč
Střecha  10 000 Kč  12 100 Kč
Střecha + foyer 3. patro 15 000 Kč  18 150 Kč
Střecha + foyer 3. patro + gastro  20 000 Kč 24 200 Kč
Dvůr 6 000 Kč 7 260 Kč
Dvůr + traktory 8 000 Kč 9 680 Kč
Svatba (cena za 90 min.)   10 000 Kč 12 100 Kč
Focení 5 000 Kč 6 050 Kč

 

Delší pronájmy

  Cena bez DPH * Cena vč. 21 % DPH
Celá budova NZM (cena za 1 den) 190 000 Kč 229 900 Kč
Výstavní panely na střeše (cena za 1 měsíc pronájmu) 10 000 Kč  12 100 KčSpeciální vybavení

  Cena bez DPH * Cena vč. 21 % DPH
AV technika 1 000 Kč  1 210 Kč
Stan velký s podiem  6 000 Kč 7 260 Kč
Stan malý  1 000 Kč  1 210 Kč
Pivní set (stůl + 2 lavice)  300 Kč  363 Kč

    

* Pronájem resortním organizacím MZe a partnerským organizacím je stanoven individuálně a schválen generálním ředitelem NZM nebo ředitelem pobočky Praha.

** Cena pronájmu pro výukové kurzy vaření může být stanovena individuální dohodou.

 

Cena pronájmu mimo otevírací dobu NZM se stanoví podle objednaných služeb. 

Čas pronájmu se počítá od převzetí prostor nájemcem do převzetí prostor pověřeným pracovníkem muzea po ukončení akce.

V otevírací době muzea bude umožněno účastníkům každé nájemcovy akce navštívit zdarma expozice muzea při dodržení Návštěvnického řádu muzea.