Pronájmy

Ceník pronájmů Národní zemědělské muzeum Praha

> přehled a popis prostor, které nabízí Národní zemědělské muzeum Praha

> kontakt: Ing. Helena Tichá, 776 104 111, helena.ticha@nzm.cz

 

Krátkodobé pronájmy

Ceny zahrnují pronájem mobiliáře, AV techniky a ozvučení.

Prostor

Cena za 1 hodinu *

Multifunkční  sál velký   3 000(3 630 Kč vč. DPH)
Multifunkční sál malý
(včetně podia a gastronomického zázemí, které je součástí sálu)
1 500(1 815 Kč vč. DPH)
Objevovna 2 000(2 420 Kč vč. DPH)
Foyer 2 000 (2 420 Kč vč. DPH)
Gastrostudio 
(včetně prostoru před studiem určeného ke konzumaci během kurzů vaření)
4 000(4 840 Kč vč. DPH)
Dětská gastronomická herna 3 000 (3 630 Kč vč. DPH)
Střešní zahrada  6 000(7 620 Kč vč. DPH)
Jede traktor 2 000(2 420 Kč vč. DPH)
Zahrada první republiky 3 500(4 235 Kč vč. DPH)
Dvůr 3 500(4 235 Kč vč. DPH)
Svatební obřad na střešní zahradě 6 000(7 260 Kč vč. DPH)
Svatební obřad v Zahradě první republiky 3 500(4 235 Kč vč. DPH)

 

Pronájem prodejního místa při akcích pořádaných NZM

Cena pronájmu prodejního místa bude stanovena na základě vyplnění přihlášky na akci NZM, kde nájemce uvede rozměry stánku.

Prodejní místo

(V základní ceně je zahrnuta cena pronájmu mobiliáře pro prodejní místo v budově muzea, v případě prodejního místa mimo budovu je nutný vlastní stánek.)

100 Kč/1 m2 (121 Kč vč. DPH) 

Přípojka elektřiny 230 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

50 (61 Kč vč. DPH)

Přípojka elektřiny 400 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

100(121 Kč vč. DPH)

 

Pronájem celé budovy

Celá budova NZM 

(cena za 1 den, zahrnuje pronájem mobiliáře, AV techniky, ozvučení)

190 000(229 900 Kč vč. DPH)

 

* Pronájem resortním organizacím MZe a partnerským organizacím je stanoven individuálně a schválen generálním ředitelem NZM nebo ředitelem pobočky Praha.

 

Čas pronájmu se počítá od převzetí prostor nájemcem do převzetí prostor pověřeným pracovníkem muzea po ukončení akce.

 

V otevírací době muzea bude umožněno účastníkům každé nájemcovy akce navštívit zdarma expozice muzea při dodržení Návštěvnického řádu muzea.