Pronájmy

Ceník pronájmů a záborů v Národním zemědělském muzeu Praha

> přehled a popis prostor, které nabízí Národní zemědělské muzeum Praha

> kontakt: Ing. Květa Syslová, 608 024 505, kveta.syslova@nzm.cz

 

Krátkodobé pronájmy

Ceny zahrnují pronájem mobiliáře, AV techniky a ozvučení.

Prostor

Cena za 1 hodinu *

Velký sál 3 000(3 630 Kč vč. DPH)
Malý sál
(včetně podia a gastronomického zázemí, které je součástí sálu)
1 500(1 815 Kč vč. DPH)
Objevovna 2 000(2 420 Kč vč. DPH)
Foyer 2 000 (2 420 Kč vč. DPH)
Gastrostudio 
(včetně prostoru před studiem určeného ke konzumaci během kurzů vaření)
4 000(4 840 Kč vč. DPH)
Dětská gastronomická herna 3 000 (3 630 Kč vč. DPH)
Střešní terasa  6 000(7 620 Kč vč. DPH)
Jede traktor 2 000(2 420 Kč vč. DPH)
Zahrada první republiky 3 500(4 235 Kč vč. DPH)
Dvůr 3 500(4 235 Kč vč. DPH)
Svatební obřad na střešní zahradě 6 000(7 260 Kč vč. DPH)
Svatební obřad v Zahradě první republiky 3 500(4 235 Kč vč. DPH)

 

Zábor prodejního místa při akcích pořádaných NZM

Cena záboru prodejního místa bude stanovena na základě vyplnění přihlášky na akci NZM, kde prodejce uvede rozměry stánku.

Prodejní místo

(V základní ceně je zahrnuto zapůjčení mobiliáře pro prodejní místo v budově muzea, v případě prodejního místa mimo budovu je nutný vlastní stánek.)

100 Kč/1 m2 (121 Kč vč. DPH) 

Přípojka elektřiny 230 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

50 (61 Kč vč. DPH)

Přípojka elektřiny 400 V

(částka za jednu zásuvku, připočítává se k ceně za prodejní místo)

100(121 Kč vč. DPH)

 

Pronájem celé budovy

Celá budova NZM 

(cena za 1 den, zahrnuje zapůjčení mobiliáře, AV techniky, ozvučení)

190 000(229 900 Kč vč. DPH)

 

* Pronájem resortním organizacím MZe a partnerským organizacím je stanoven individuálně a schválen generálním ředitelem NZM nebo ředitelem pobočky Praha.

 

Čas pronájmu se počítá od převzetí prostor nájemcem do převzetí prostor pověřeným pracovníkem muzea po ukončení akce.

 

V otevírací době muzea bude umožněno účastníkům každé nájemcovy akce navštívit zdarma expozice muzea při dodržení Návštěvnického řádu muzea.