Příběh zemědělství – Praha

Lesníkův rok

Lesníkův rok

Seznamte se s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství...), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. 

Součástí zážitkové a vzdělávací výstavy jsou kromě exponátů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice.

> více o výstavě Lesníkův rok

 

 

 

Rezervace programu: 

  les@nzm.cz 

 

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova

Cílová skupina: MŠ + 1. ročník ZŠ, 2.–5. ročník, 6.–9. ročník

Délka: 45 minut

Počet žáků: 20

Cena: zdarma