Lektorské programy

Lektorské programy NZM Praha pro SŠ

 SŠ

Voda v krajině

Voda je společně se vzduchem nejdůležitějším zdrojem života na Zemi. Během prohlídky expozice Voda v krajině se seznámíte s typy vodních ploch v České republice i ve světě, významem vody v energetice, prohlédnete si model přečerpávací vodní elektrárny i vodního mlýna a zjistíte, jak voda člověku škodí a co dokáže vytvořit v jeskyních.

  • Časová náročnost: cca 30–40 minut
  • Součástí programu jsou pracovní listy.
  • Přihlášky: e-mailem (lektor@nzm.cz), telefonicky (220 308 375 nebo 770 155 512)

Zemědělství

V současnosti připravujeme lektorský program pro novou expozici Zemědělství, který bude zaměřený na historii zemědělství, historickou techniku a hospodářská zvířata. 

Jede traktor

Během prohlídky expozice Jede traktor! se seznámíte s historií jednoho z nejvýznamnějších zemědělských strojů od jeho počátků až do 2. poloviny 20. století, uvidíte slavné traktory Zetor, motorový pluh nebo speciální válečný traktor na dřevoplyn.

  • Časová náročnost: cca 30 minut
  • Součástí programu jsou pracovní listy.
  • Přihlášky: e-mailem (lektor@nzm.cz), telefonicky (220 308 375 nebo 770 155 512)

Fotoalbum