Lektorské programy

Lektorské programy NZM Praha pro 2. stupeň ZŠ

 ZŠ, 2. stupeň

Rybářství

Expozice Rybářství představuje tradiční odvětví lidské činnosti. Během našeho programu se seznámíte s historií a významem rybníků, poznáte historické nástroje rybářů, zblízka a naživo uvidíte ryby českých řek a rybníků a naučíte se je poznávat, zjistíte, co se dá vyčíst z rybí šupiny i proč jsou důležití raci, a spatříte zástupce fauny, žijící v okolí českých vod. 

  • Časová náročnost: cca 30 – 45 minut
  • Součástí programu jsou pracovní listy.
  • Přihlášky: e-mailem (lektor@nzm.cz), telefonicky (220 308 375 nebo 770 155 512)

Voda v krajině

Voda je společně se vzduchem nejdůležitějším zdrojem života na Zemi. Během prohlídky expozice Voda v krajině se seznámíte s typy vodních ploch v České republice, významem vody v energetice, prohlédnete si model přečerpávací vodní elektrárny i vodního mlýna a zjistíte, jak voda člověku škodí a co dokáže vytvořit v jeskyních.

  • Časová náročnost: cca 30–40 minut
  • Součástí programu jsou pracovní listy.
  • Přihlášky: e-mailem (lektor@nzm.cz), telefonicky (220 308 375 nebo 770 155 512)

Zemědělství

V současnosti připravujeme lektorský program pro novou expozici Zemědělství, který bude zaměřený na historii zemědělství, historickou techniku a hospodářská zvířata. 

Jede traktor

Během prohlídky expozice Jede traktor! se seznámíte s historií jednoho z nejvýznamnějších zemědělských strojů od jeho počátků až do 2. poloviny 20. století, uvidíte slavné traktory Zetor, motorový pluh nebo speciální válečný traktor na dřevoplyn.

  • Časová náročnost: cca 30 minut
  • Součástí programu jsou pracovní listy.
  • Přihlášky: e-mailem (lektor@nzm.cz), telefonicky (220 308 375 nebo 770 155 512)

Poznej Prahu z výšky

Dokončujeme speciální program zaměřený na poznávání významných pamětihodností Prahy z netradičního úhlu pohledu.


Fotoalbum