Lektorské programy pro školy_stare

Myslivost – komentovaná prohlídka


Myslivost, komentovaná prohlídka, Národní zemědělské muzeum Praha   (předškolní děti)   1. st. ZŠ   6. a 7. ročník 2. st. ZŠ30 min 

Komentovaná prohlídka je zaměřena na historii a současnost mysliveckého řemesla a všeho, co s ním souvisí. Naučíte se rozlišovat stopy lesní zvěře, poznáte, co nesmí chybět ve výbavě správného myslivce a také jak se chovat v lese. 

 

> více o expozici Myslivost

Objednávky: 

  lektor@nzm.cz

 220 308 136770 155 512 (od pondělí do pátku 7.00–15.00)