Příběh zemědělství – Praha

Lektorské programy pro školy

Pražské Národní zemědělské muzeum nabízí dva typy lektorských programů:

Specifický zážitek a nové poznatky pro všechny věkové skupiny nabízí výstava Lesníkův rok, která je přístupná pouze s průvodcem – vypravěčem.

Lektorské programy Národního zemědělského muzea jsou určeny pro děti od mateřských škol až po druhý stupeň základní školy, přizpůsobené věku návštěvníků.

Nabízíme také speciální lektorské programy – o Velikonocích a Vánocích. 

Objednávání lektorských programů:

  • online formulářem
  • e-mailem: lektor@nzm.cz, telefonicky: 770 155 512, 220 308 136
  • Je možné rezervovat si jeden z těchto časů: od 8:30, 10:30 nebo 13:30 h.

Potřebujete referenci? Přečtěte si zprávu z neformální hospitace programu Voda je život od pracovníků Národního pedagogického muzea a a Knihovny J. A. Komenského.

Nabídka lektorských programů

Lektorované vzdělávací programy

Voda je život

lektorské programy Národního zemědělského muzea Praha, Voda v krajině MŠ (45 min)   1. st. ZŠ (90 min)   2. st. ZŠ (90 min)

Nový lektorský program Voda je život má délku 90 minut a účastníci se během něj seznámí formou nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, s významem vody a úlohou, jakou hraje v přírodě i v lidském životě, poznají, jak pracuje vodní elektrárna nebo proč je důležité šetřit vodou, a dozvědí se mnoho dalších zajímavostí a faktů. K programu žáci obdrží také pracovní listy, se kterými lze pracovat i po návštěvě muzea, stejně jako s obrázkovými statistikami, které je možné zakoupit v muzeu.

 

Od oštěpu k civilizaci

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Zemědělství 1. st. ZŠ (90 min)  2. st. ZŠ (90 min)

Prožijte příběh lidské civilizace od prvního zasazeného zrníčka po nejmodernější technologie. Dějiny naší kultury jsou spjaty se zemědělstvím více, než si myslíte. Během našeho programu se děti prostřednictvím úkolů, aktivit a prezentací seznámí s nejvýznamnějšími milníky ve vývoji zemědělství i naší civilizace, budou mít možnost diskutovat o tom, co zemědělství pro člověka v jednotlivých epochách znamenalo, co mu přineslo nebo vzalo. Program navazuje na expozici Zemědělství a je založen na metodách zážitkové pedagogiky. Nezapomeňte – zemědělství je současný životní styl lidstva a týká se každého z nás. 

 

Komentované prohlídky expozic

Rybářství

lektorský program Národní zemědělské muzeum Praha, Rybářství

 MŠ (45 min)   1. st. ZŠ (45 min)  2. st. ZŠ (45 min)

Během lektorského programu se seznámíte s historií a současností rybníků u nás, poznáte faunu, která žije v našich vodách a jejich okolí, uvidíte, proč je tolik místních názvů v Praze spojeno s rybami nebo proč jsou raci důležitou součástí života ve vodě.

 

Myslivost

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Myslivost  MŠ (45 min)   1. st. ZŠ (45 min)   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník, 45 min)

Program s lektorem je zaměřen na historii a současnost mysliveckého řemesla a všeho, co s ním souvisí. Naučíte se rozlišovat stopy lesní zvěře, poznáte, co nesmí chybět ve výbavě správného myslivce a také jak se chovat v lese. 

 

Expozice Gastronomie  

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha - Gastronomie MŠ (45 min)  1. st. ZŠ (45 min)   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník, 45 min)

Lektorský program zaujme především mladší návštěvníky, ale je určen všem zájemcům o historii stravování. Dozvíte se, jak a co se jedlo od pravěku až do doby nedávno minulé, jaké kulinářské tradice se vážou k různým svátkům v průběhu roku nebo jaké jsou zásady správného stravování.

 

Lesníkův rok

Lesníkův rok, lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha

 MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ

Seznamte se s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství…), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí zážitkové a vzdělávací výstavy jsou kromě exponátů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice. 

 


Rezervace lektorského programu

Typ lektorského programu
Preferovaný termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v preferovaném termínu
Náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v náhradním termínu
Druhý náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v druhém náhradním termínu
Název a adresa školy
Ročník
Počet žáků (orientačně, maximální počet žáků ve skupině je 30)
Jméno a příjmení kontaktní osoby
E-mail kontaktní osoby
Telefon kontaktní osoby
Poznámka

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.