Příběh zemědělství – Praha

Lektorské programy pro školy

Pražské Národní zemědělské muzeum nabízí lektorské programy k expozicím Rybářství, Myslivost, Voda v krajiněZemědělství, Gastronomie a komentovanou prohlídku k výstavě Největší objev: Fenomén zemědělství ve 100 předmětech. Specifický zážitek a nové poznatky pro všechny věkové skupiny nabízí výstava Lesníkův rok, která je přístupná pouze s průvodcem – vypravěčem.

Lektorské programy Národního zemědělského muzea jsou určeny pro děti od mateřských škol až po střední školy, přizpůsobené věku návštěvníků.

Nabízíme také speciální lektorské programy – o Velikonocích a Vánocích. 

Objednávání lektorských programů:

  • online formulářem
  • e-mailem: lektor@nzm.cz, telefonicky: 770 155 512, 220 308 136
  • Je možné rezervovat si jeden z těchto časů: od 9:15, 11:00 nebo 14:00 h.

Lektorský program trvá 45–90 minut (dle typu programu).

Potřebujete referenci? Přečtěte si zprávu z neformální hospitace programu Voda je život od pracovníků Národního pedagogického muzea a a Knihovny J. A. Komenského.

Nabídka lektorských programů

Rybářství

lektorský program Národní zemědělské muzeum Praha, Rybářství

 MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ

Během lektorského programu se seznámíte s historií a současností rybníků u nás, poznáte faunu, která žije v našich vodách a jejich okolí, uvidíte, proč je tolik místních názvů v Praze spojeno s rybami nebo proč jsou raci důležitou součástí života ve vodě.

 

Myslivost

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Myslivost  MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník)

Program s lektorem je zaměřen na historii a současnost mysliveckého řemesla a všeho, co s ním souvisí. Naučíte se rozlišovat stopy lesní zvěře, poznáte, co nesmí chybět ve výbavě správného myslivce a také jak se chovat v lese. 

 

Voda je život

lektorské programy Národního zemědělského muzea Praha, Voda v krajině MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ 

Nový lektorský program Voda je život má délku 90 minut a účastníci se během něj seznámí formou nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, s významem vody a úlohou, jakou hraje v přírodě i v lidském životě, poznají, jak pracuje vodní elektrárna nebo proč je důležité šetřit vodou, a dozvědí se mnoho dalších zajímavostí a faktů. K programu žáci obdrží také pracovní listy, se kterými lze pracovat i po návštěvě muzea, stejně jako s obrázkovými statistikami, které je možné zakoupit v muzeu.

Expozice Gastronomie  

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha - Gastronomie MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník)

Lektorský program zaujme především mladší návštěvníky, ale je určen všem zájemcům o historii stravování. Dozvíte se, jak a co se jedlo od pravěku až do doby nedávno minulé, jaké kulinářské tradice se vážou k různým svátkům v průběhu roku nebo jaké jsou zásady správného stravování.

 

Jak zemědělství z(měnilo) dějiny

lektorský program Zemědělství, Národní zemědělské muzeum MŠ

Staňte se s námi obyvateli pravěké vesničky a proveďte svou vesnici úspěšně napříč celými dějinami! Děti se s pomocí různých aktivit a úkolů seznámí s důležitou rolí zemědělství v lidském životě a jeho významem pro vývoj celých lidských dějin. K programu, jehož délka je 45 minut, děti obdrží také pracovní listy, se kterými lze pracovat i po návštěvě muzea, stejně jako s obrázkovými statistikami, které je možné zakoupit v muzeu.

 

Zemědělství

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Zemědělství 1. st. ZŠ   2. st. ZŠ

Během lektorského programu se seznámíte s historií zemědělství od jeho počátků v neolitu až do současnosti, s významem tohoto odvětví pro lidskou civilizaci, poznáte historické zemědělské nástroje i hospodářská zvířata.

 

Největší objev: Fenomén zemědělství ve 100 předmětech

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Největší objev 1. st. ZŠ   2. st. ZŠ   SŠ

Zveme vás na cestu časem, během které se seznámíte s vývojem zemědělství od pravěku až po současnost. Zjistíte, kdo byli ti nejstarší zemědělci na naší planetě, poznáte přelomové okamžiky v dějinách vztahu člověka k půdě a popřemýšlíte nad tím, co pro nás znamená zemědělství dnes. > více o výstavě

 

Lesníkův rok

Lesníkův rok, lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha

 MŠ   1. st. ZŠ   2. st. ZŠ

Seznamte se s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství…), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí zážitkové a vzdělávací výstavy jsou kromě exponátů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice. 

 


Rezervace lektorského programu

Typ lektorského programu
Preferovaný termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v preferovaném termínu
Náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v náhradním termínu
Druhý náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v druhém náhradním termínu
Název a adresa školy
Ročník
Počet žáků (orientačně, maximální počet žáků ve skupině je 30)
Jméno a příjmení kontaktní osoby
E-mail kontaktní osoby
Telefon kontaktní osoby
Poznámka

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.