Příběh zemědělství – Praha

Lektorské programy pro školy

Pražské Národní zemědělské muzeum nabízí:

Specifický zážitek a nové poznatky pro všechny věkové skupiny nabízí výstava Lesníkův rok, která je přístupná pouze s průvodcem – vypravěčem.

Lektorské programy Národního zemědělského muzea jsou určeny pro děti od mateřských škol (předškolního věku) až po druhý stupeň základní školy, přizpůsobené věku návštěvníků. Programy jsou dostupné v českém jazyce.

Nabízíme také speciální lektorské programy – o Velikonocích a Vánocích. 

Objednávání lektorských programů:

  • online formulářem
  • e-mailem: lektor@nzm.cz, telefonicky: 770 155 512, 220 308 136
  • Je možné rezervovat si jeden z těchto časů: od 9:00, 10:45 nebo 13:30 h.

Ceník lektorských programů

  • program 45 minut: 30 Kč / žák
  • program 90 minut: 40 Kč / žák
  • vstup do muzea pro děti do 18 let zdarma
  • na 10 dětí 1 pedagogický doprovod zdarma, další případní pedagogové: 150 Kč vstupné, lektorské programy neplatí 

Potřebujete referenci? Přečtěte si zprávu z neformální hospitace programu Voda je život od pracovníků Národního pedagogického muzea a a Knihovny J. A. Komenského.

Nabídka lektorských programů

Lektorované vzdělávací programy

Voda je život

lektorské programy Národního zemědělského muzea Praha, Voda v krajině MŠ – předškolní děti, ZŠ – 1. ročník (45 min)   2.–5. ročník ZŠ (90 min)   2. st. ZŠ (90 min)

Lektorovaný vzdělávací program Voda je život je opřen o dvě základní myšlenky – voda je vzácnost a s vodou je třeba šetřit. Během programu se účastníci pomocí nejrůznějších aktivit a úkolů, podpořených obrázkovou prezentací, seznámí s významem vody a úlohou, jakou hraje v přírodě i v lidském životě. Pozornost je mimo jiné věnována skupenstvím vody, vodnímu koloběhu, vodním plochám a způsobům, jakým nejen lidé vodu využívají. Program navazuje na expozici Voda v krajině a po jeho skončení lze k další práci využít obrázkové statistiky, které je možné zakoupit v muzeu.

 

A ta kráva mléko dává

lektorské programy Národního zemědělského muzea Praha, A ta kráva mléko dává MŠ – předškolní děti (45 min)   1. a 2. ročník ZŠ (45 min)

Co nám dávají jednotlivá hospodářská zvířata? A co z toho umíme vyrobit a většinou každý den jíme? Jak se díky tomu liší náš jídelníček od stravy pravěkého lovce a sběrače? Založte si s námi vlastní statek a začněte pěstovat rostliny a chovat zvířata. Pomozte ztraceným zvířátkům najít kamarády a správně všechna zvířátka pojmenujte. Věděli jste, že téměř vše, co jíme, pochází ze zemědělství? Pojďte s námi tajemství zemědělství objevit! Program je veden hravou formou a odehrává se v expozici Zemědělství. K programu děti obdrží také pracovní listy, které lze vyplnit i po návštěvě muzea. 

 

Od oštěpu k civilizaci

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Zemědělství 3.–5. ročník ZŠ (90 min)  2. st. ZŠ (90 min)

Prožijte příběh lidské civilizace od prvního zasazeného zrníčka po nejmodernější technologie. Dějiny naší kultury jsou spjaty se zemědělstvím více, než si myslíte. Během našeho programu se děti prostřednictvím úkolů, aktivit a prezentací seznámí s nejvýznamnějšími milníky ve vývoji zemědělství i naší civilizace, budou mít možnost diskutovat o tom, co zemědělství pro člověka v jednotlivých epochách znamenalo, co mu přineslo nebo vzalo. Program navazuje na expozici Zemědělství a je založen na metodách zážitkové pedagogiky. Nezapomeňte – zemědělství je současný životní styl lidstva a týká se každého z nás. 

 

Komentované prohlídky expozic

Rybářství

lektorský program Národní zemědělské muzeum Praha, Rybářství

 MŠ  – předškolní děti (45 min)   1. st. ZŠ (45 min)  2. st. ZŠ (45 min)

Během lektorského programu se seznámíte s historií a současností rybníků u nás, poznáte faunu, která žije v našich vodách a jejich okolí, uvidíte, proč je tolik místních názvů v Praze spojeno s rybami nebo proč jsou raci důležitou součástí života ve vodě.

 

Myslivost

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha, Myslivost  MŠ – předškolní děti (45 min)   1. st. ZŠ (45 min)   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník, 45 min)

Program s lektorem je zaměřen na historii a současnost mysliveckého řemesla a všeho, co s ním souvisí. Naučíte se rozlišovat stopy lesní zvěře, poznáte, co nesmí chybět ve výbavě správného myslivce a také jak se chovat v lese. 

 

Expozice Gastronomie  

lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha - Gastronomie MŠ – předškolní děti  (45 min)  1. st. ZŠ (45 min)   2. st. ZŠ (pouze 6. a 7. ročník, 45 min)

Lektorský program zaujme především mladší návštěvníky, ale je určen všem zájemcům o historii stravování. Dozvíte se, jak a co se jedlo od pravěku až do doby nedávno minulé, jaké kulinářské tradice se vážou k různým svátkům v průběhu roku nebo jaké jsou zásady správného stravování.

 

Lesníkův rok

Lesníkův rok, lektorské programy Národní zemědělské muzeum Praha

 MŠ – předškolní děti    1. st. ZŠ   2. st. ZŠ

Seznamte se s péčí o les, s lesnickým kalendářem, pro jehož jednotlivé části jsou typické různé aktivity (zalesňování, ochrana lesa, semenářství…), s produkční i mimoprodukční funkcí lesa. Součástí zážitkové a vzdělávací výstavy jsou kromě exponátů a jednotlivých kulis a místností (kancelář lesníka, učebna, dílna lesníka, lesní labyrint) také pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů či dřevěné stavebnice. 

 

Doprovodné programy k výstavám

Cykly

Jindřich Štreit a Cykly, doprovodný program k výstavěPřemýšleli jste už někdy o tom, co všechno v přírodě probíhá v cyklech? Ponořte se do světa, který není přímočarý, ale ve kterém se děje neustále opakují, některé častěji, jiné v pro člověka nepostihnutelných intervalech. Během programu se účastníci pomocí 3D objektů, animací a prezentací seznámí s různými přírodními cykly a poznají, že opakování není pouze matka moudrosti, ale udržuje náš svět v chodu.

Program probíhá od úterý do pátku v 9:45, délka programu je cca 45 minut.

Na program je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu lektor@nzm.cz nebo telefonicky na čísle 770 155 512.

 


Rezervace lektorského programu

Typ lektorského programu
Preferovaný termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v preferovaném termínu
Náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v náhradním termínu
Druhý náhradní termín lektorského programu (vybírejte pouze út, st, čt a pá)
Začátek lektorského programu v druhém náhradním termínu
Název a adresa školy
Ročník
Počet žáků (orientačně, maximální počet žáků ve skupině je 30)
Jméno a příjmení kontaktní osoby
E-mail kontaktní osoby
Telefon kontaktní osoby
Poznámka (Pokud se vaše škola účastní projektu pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“, sdělte prosím tuto skutečnost zde.)

Kliknutím na ODESLAT potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit.