Příběh zemědělství – Praha

Lektorské programy

Pražské Národní zemědělské muzeum nabízí lektorské programy k expozicím Rybářství, Myslivost, Voda v krajiněJede traktorLaboratoř ticha. Specifický zážitek a nové poznatky pro všechny věkové skupiny nabízí také výstava RecykLES, která vypráví příběhy lesních světů a je přístupná pouze s průvodcem – vypravěčem.

 

Národní zemědělské muzeum v Praze nabízí dva druhy komentovaných prohlídek pro školní skupiny:

  • prohlídku s průvodcem – vypravěčem (trvá asi 30 minut)
  • prohlídku s lektorem (v délce přibližně 45 minut, zahrnuje vyplnění pracovních listů)

Lektorské programy Národního zemědělského muzea jsou určeny pro děti od mateřských škol až po střední školy, přizpůsobené věku návštěvníků.

 

Rybářství

Co je keser nebo nebesák? Co měl Krčín s čerty? Co skrývá dno rybníka a kdo žije ve vodě, nad vodou i kolem vody? To vše i mnoho dalšího vám prozradí hry, příběhy i zážitky v expozici Rybářství.

Expozice oceněná v soutěži Gloria musaealis vás překvapí svou pestrostí a interaktivitou. Odpovídá nejmodernějším trendům v oboru, jejím charakteristickým rysem je interaktivita s využitím audio-vizuální techniky, se zapojením zvukových a animačních technologií, 3D prezentace a rozšířené reality. Expozici oživují velká akvária s živými sladkovodními rybami. Další prvky expozice tvoří mimo jiné interaktivní model rybniční soustavy, diorama výlovu rybníka nebo CHKO Třeboňsko. Doplňují ji textové panely s různými tématy, např. „životopis“ kapra, „Praha rybářská“ či „Rybníky nejen pro ryby“ o dalších funkcích rybníků – například protipovodňové, ekologické a krajinářské.

Rybolov je jeden z nejstarších zdrojů obživy lidstva, představujeme ho i jako potravinový fenomén, ve spojení s rybníkářstvím jako významnou činnost člověka po staletí ovlivňující krajinu.

Vydejte se na cestu za rybami, rybníky a rybníkáři s vypravěčem. Prohlídku s průvodcem – vypravěčem si můžete objednat na e-mailové adrese: rybarstvi@nzm.cz.

Během prohlídky s lektorem a pracovními listy se seznámíte s historií a současností rybníků u nás, poznáte faunu, která žije v našich vodách a jejich okolí, uvidíte, proč je tolik místních názvů v Praze spojeno s rybami nebo proč jsou raci důležitou součástí života ve vodě. Lektorský program je vhodný pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ stejně jako pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. Součástí lektorského programu je komentovaná prohlídka expozice s lektorem a vyplnění pracovních listů, které ověří získané znalosti. Celý program je uzpůsoben věku a schopnostem návštěvníků.

Časová náročnost je cca 30–40 minut.  

Program s lektorem a pracovními listy objednávejte e-mailem na lektor@nzm.cz nebo telefonicky na tel. 220 308 329.

 

Myslivost

Expozice Myslivost vám představí práci myslivců, zvířata, se kterými se můžete setkat v našich lesích a množství exponátů z historie tohoto povolání.

V rámci expozice můžete vyzkoušet velké množství interaktivních prvků, jako je poznávání hlasů zvířat, kvíz ze znalostí mysliveckého řemesla a mnoho dalšího. Dokázali byste stopovat lesní zvěř, víte, co všechno má na starosti myslivec a co lesník, co je třeba udělat pro to, abyste se mohli stát myslivcem, jaké nástroje se dřív používaly v lese a co si s sebou nesl pytlák? Jaká zvířata se smí lovit a která jsou naopak chráněná?

Program s lektorem a pracovními listy je zaměřen na historii a současnost mysliveckého řemesla a všeho, co s ním souvisí. Je určen pro všechny věkové kategorie od dětí z MŠ po studenty SŠ. Součástí je komentovaná prohlídka expozice a pracovní listy.

Časová náročnost je cca 30–40 minut.  

Program s lektorem a pracovními listy objednávejte e-mailem na lektor@nzm.cz nebo telefonicky na tel. 220 308 329.

 

Voda v krajině

Voda je základní podmínkou života na Zemi, lidské tělo se ze dvou třetin skládá právě z vody, voda je přítomna na zemském povrchu, pod ním, v atmosféře i ve vesmíru.

Expozice Voda v krajině seznamuje s rolí vody v přírodě i s jejím nezastupitelným významem v životě člověka. Víte, jaký je rozdíl mezi povodím a rozvodím, kolik je v České republice rybníků, jak velká je největší vodní přehrada na světě nebo jak vznikají povodně? To vše a mnohem víc se dozvíte v expozici Voda v krajině, nahlédnete pod pokličku fungování vodní elektrárny či vodního mlýna nebo si vyzkoušíte, jakou sílu má vodní vír.

Program s lektorem a pracovními listy je vhodný zejména pro žáky 2. stupně ZŠ a pro studenty středních škol, navazuje a doplňuje učivo zeměpisu. Lze ho přizpůsobit i mladším návštěvníkům. Součástí je komentovaná prohlídka a pracovní listy, ověřující získané znalosti.

Časová náročnost je přibližně 30 minut

Program s lektorem a pracovními listy objednávejte e-mailem na lektor@nzm.cz nebo telefonicky na tel. 220 308 329.

 

Laboratoř ticha

Naučíme vás, jak se chovat v lese, jak se dívat na živé srdce Národního zemědělského muzea, které žije a roste svým vlastním lesním životem. 

Laboratoř ticha – audiovizuální instalace z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015 představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Díky moderním technologiím umožňuje návštěvníkům nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu.

Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Projekt přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě. Ticho léčí a přivádí nás od pouhého povrchu do hloubky věcí. Vnořte se do ticha, obklopte se tichem a otevřete se nevšednímu zážitku.

Prohlídku s průvodcem – vypravěčem objednávejte e-mailem na laborator.ticha@nzm.cz.

 

Jede traktor

Expozice Jede traktor prezentuje více než dvacet exponátů ze sbírky zemědělské techniky Národního zemědělského muzea.

 Můžete zde vidět traktory a další techniku od roku 1917 až do 50. let včetně prvního masově vyráběného traktoru Fordson, válečného traktoru na dřevoplyn Normag nebo československého traktoru Zetor 25, jednoho ze symbolů kolektivizace československého venkova.

Program s lektorem a pracovními listy je zaměřen na historii zemědělské techniky, zejména traktorů v Evropě a USA s ukázkou nejvýznamnějších a nejzajímavějších strojů. Součástí programu je komentovaná prohlídka expozice a pracovní listy, které mají ověřit nově nabyté znalosti. Program je především vhodný pro žáky 2. stupně základních škol a studenty nižších ročníků středních škol.

Časová náročnost je 30–40 minut.

Program s lektorem a pracovními listy můžete objednat na lektor@nzm.cz, tel. 220 308 329.

 

“recykLES” – příběhy lesních světů

Návštěvníci prožijí cestu lesními světy, uprostřed za(s)taveného času se malým lesním rokem dostanou k jádru a základu všech lesů. A až v lesním orloji zazní zvuky lesních semínek, padajících z úrodné koruny bájného stromu, vypravíte se s vypravěči na hravou pouť do míst, kde tajemné síly vydávají své vlastní pokyny energii celého lesního světa, uchované v obalech plodů a semen lesních dřevin, v rytmu věčného koloběhu.

Umělecký spolek “mamapapa” otevřel 17. června 2016 pro veřejnost pokračování úspěšné série zážitkových výstav s lesní tematikou, recykLES.

Přijďte zažít poutavé příběhy lesních světů, skryté pod obalem Národního zemědělského muzea, kde “recykLES” dostává nové renesanční tvary a podoby.

Expozice je pro všechny návštěvníky muzea přístupná pouze s průvodcem – vypravěčem v určenou hodinu (více informací na pokladně). Organizované skupiny si mohou prohlídku objednat na les@nzm.cz.