Příběh zemědělství – Praha

Život – střešní zahrada

Expozice Život – střešní zahrada; Národní zemědělské muzeum Praha

Střešní zahrada pražského Národního zemědělského muzea představuje zcela unikátní koncept. Expozice Život nabízí včelí úly, políčko se zemědělskými plodinami, trávník k posezení nebo na piknik. A nezapomenutelný výhled na Prahu.

Pohled ze střechy Národního zemědělského muzea aspiruje na jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v celém hlavním městě, protože z ní lze dohlédnout na všechna významná místa historie i současnosti Prahy najednou.

Výhled na město navíc evokuje řadu otázek. Jak by vypadal život ve městě bez zemědělství? Předpokládá se, že do roku 2030 bude téměř 60 % světové populace žít ve městech. Přemístí se sem i zemědělství? Bude vertikální farma efektivnější než zemědělské pole? Přestaneme si spojovat zemědělství s venkovem?

Zemědělské plodiny na střeše muzea

Aktuálně chystáme pro návštěvníky muzea živé ukázky zemědělských plodin. Těšit se můžete na pohanku, proso, mák, len či konopí, k vidění budou také různé druhy obilnin – pšenice, dvouzrnka, oves či ječmen.

Ukázky jsou zlomkem široké škály rostlin, které lidé pěstují nebo dříve pěstovali pro svou obživu, jako krmivo pro hospodářská zvířata či jako průmyslovou surovinu. Většina vysetých plodin je vhodná pro pěstování v klimatických podmínkách České republiky, některé, jako například sója, se pěstují v zemích našich sousedů.

Odborným partnerem projektu „Zemědělské plodiny na střeše muzea“ je Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Děkujeme jeho výzkumníkům za odborné konzultace, výběr a poskytnutí vhodných osiv i dohled nad prosperitou pěstovaných rostlin.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., logo

Na střešní zahradu muzea je možné vystoupat po schodech i vyjet výtahem.