Příběh zemědělství – Praha

Výstava Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství

Termín konání: 22. 7. 2022 – 31. 12. 2023

Výstava Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství

Připomeňme si 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela na výstavě Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství. Seznamte se s pokroky v genetice, šlechtitelství a plemenářství v průběhu staletí s důrazem na české země.

Na výstavě vám srozumitelnou formou přiblížíme Mendelovy objevy v oblastech úzce spjatých se zemědělstvím, a to včetně vědeckých omylů. Výstava je koncipována jako labyrint – cesta od prvního šlechtění přes osobnost Mendela až po současnost. Součástí jsou také důležité mezníky v podobě různých zastavení. Výstava tak podává zajímavé informace neotřelou formou díky vizuálně atraktivnímu ztvárnění.

Součástí výstavy je i edukační program a přednáškový cyklus.

Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. 

Výstava probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury.  

Ministerstvo kultury

Výstava Nekonečný příběh – odkaz Mendela v zemědělství