Příběh zemědělství – Praha

Výstava ke Světovému dni vody 2023

Termín konání: 1. 7. 2023 – 4. 10. 2023

Výstava ke Světovému dni vody 2023

Světový den vody se slaví z iniciativy Organizace spojených národů od roku 1992 na celém světě dne 22. března. Přijďte si prohlédnout výstavu kreseb dětí, které se zúčastnily soutěže Ministerstva zemědělství u příležitosti Světového dne vody 2023.

Každý rok Ministerstvo zemědělství vodu představuje z jiného úhlu pohledu a v souladu s celosvětovým tématem. V březnu vyhlásilo Ministerstvo zemědělství u příležitosti Světového dne vody 2023 výtvarnou soutěž určenou pro všechny žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií a pro žáky škol se speciálně vzdělávacími potřebami. Pro letošní rok 2023 zvolilo Ministerstvo zemědělství název soutěže „Ctíme vodu – Zapoj se a ukaž, co umíš“, která volně vychází z oficiálního tématu „Accelerating Change“.

Tato soutěž představuje důležitou součást osvěty veřejnosti. Seznamuje děti každoročně s významem vody v rámci celosvětového měřítka z různých úhlů pohledů, přináší jim nová témata k zamyšlení ohledně vody a vodního hospodářství a pomáhá tak rozšiřovat povědomí široké veřejnosti o významu vody. Smyslem soutěže je, aby děti pochopily, proč je voda tak důležitá, jakým způsobem se s ní hospodaří, jaké jsou možnosti a problémy. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, aby ji chápaly jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit. Zejména v době probíhající klimatické změny význam vody vzrůstá a šetrné hospodaření a zajištění vodních zdrojů pro budoucí generace nabývá na významu.

Ministerstvo zemědělství vnímá zásadní význam vody pro lidstvo, osvěta veřejnosti o nenahraditelném významu vody a vodním hospodářství patří mezi jeho priority obsažené ve Strategii resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030.