Příběh zemědělství – Praha

Výstava I za totality vznikaly krásné zahrady

Termín konání: 6. 9. 2022 – 1. 1. 2023

Výstava prezentuje zahradně architektonickou tvorbu v tomto časovém rozmezí let 1939-1945, 1945-1948, 1948-1968, 1968-1989 a to za využití plánové dokumentace, modelů a výsledků aplikovaného výzkumu.

Výstavu pořádáme ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústave geodetickým, topografickým a kartografickým, v.v.i. v rámci projektu NAKI.