Příběh zemědělství – Praha

Výstava Dělat les

Termín konání: 19. 9. 2017 – 30. 9. 2019

Dělat les, Národní zemědělské muzeum Praha

Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.

Pro velký zájem návštěvníků je výstava prodloužena do 30. 9. 2019.

Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme krajinou lidských sídel, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografie zpochybňují neslučitelnost kultury s přírodou či umění s průmyslem. Představují les z pohledu lidských hodnot, jedná se o les hospodářský.

Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.

Text: Vendula Tůmová

 

Koncepce výstavy

Jakub Skokan, Martin Tůma, Vendula Tůmová / BoysPlayNice
Vojtěch Dorňák, Luděk Szórád / Kloboucká lesní s. r. o.
Jan Mach, Jan Vondrák / Mjölk architekti

 

Fotografie

Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice

 

Kurátorka výstavy

Vendula Tůmová / BoysPlayNice

 

Architektonické řešení

Jan Vondrák, Jan Mach / Mjölk architekti

 

Grafické řešení

Lenka Mičolová

 

Realizace výstavy a instalace

Radim Černín / Kloboucká lesní s. r. o.

 

Partneři výstavy

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
Designblok 2017
Lesnická práce
CZECHDESIGN
DesignMagazin
Radio1
časopis FOTO

 

více informací: Pojďte s námi Dělat leswww.delatles.cz

 

 

Fotoalbum