Příběh zemědělství – Praha

Fotograf Festival 2021 – Pozemšťané*ky

Termín konání: 3. 9. 2021 – 31. 10. 2021

Susan Schuppli

Téma Fotograf Festivalu 2021 nese název Pozemšťané*ky. Věnuje se tomu, jak klimatickou změnu zobrazujeme v našich vizuálních kulturách, a snaží se budovat paralelní vyprávění o změně naší planety, jenž by nevyužívalo expertní, vědecký žargon a obrazy, ale schopnost každého člověka vnímat své bezprostřední okolí a učit se porozumět těmto změnám z tohoto výchozí bodu.

První část třídílné hlavní výstavy “Pozemšťané*ky” s podtitulem Pletiva přináší sérii lidských i mimo-lidských svědectví o probíhajících environmentálních proměnách. Do společné výpovědi se zapojují plameňáci, stroje, ropné skvrny i ochranářské kolektivy, a proplétají se se zkoumáním toho, jak příroda sama nabízí obrazy katastrofy. Na pozadí se tak vynoří první z principů pozemšťanství –citlivě se rozhlédnout kolem sebe ještě předtím, než se rozhodneme o něčem s jistotou promluvit.

Vystavující umělci: Susan Schuppli, Tega Brain, Julian Oliver, Bengt Sjölén, Pracovní skupina pro výzkum mimosmyslové estetiky, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Lucie Rosenfeldová, Institut úzkosti, Stony Tellers

Kurátor: Lukáš Likavčan

Fotoalbum