Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Přednášky NZM na YouTube

Zadržování vody v krajině, úbytek půdy, extrémní sucha. Ale také škůdci a choroby, plodiny známé i zapomenuté, léčivé byliny nebo plevele. Prezentace nejnovějších informací z laboratoří i praxe, vždy však od předních odborníků. Zemědělství nabízí širokou paletu témat a my vám je zpřístupňujeme na našich přednáškách.

Přednášky, které probíhají v Národním zemědělském muzeu, pro vás současně zaznamenáváme a formou virtuálního sympozia zpřístupňujeme na našem YouTube kanálu.

Níže naleznete odkazy na seznamy videí i na jednotlivé přednášky.

přednášky Pěstujme a jezme zdravě z cyklu Zvědaví na YouTube přednášky Voda a půda jako společenské dilema z cyklu Zvědaví na YouTube 

 přednášky Bylinkový den 2019 na YouTube přednášky Bylinkový den 2018 na YouTube

 

Pěstujme a jezme zdravě

 

Sledujte přednášky Pěstujme a jezme zdravě z cyklu Zvědaví na YouTube

> přehrát na YouTube

Zvědaví logo

 

Planí předchůdci kulturních rostlin – kdo byli a  v čem jsou dodnes dobří / Ing. Vojtěch Holubec, CSc., Genová banka VÚRV, v. v. i.

Staré a méně známé plodiny – šance pro půdu i zdravíIng. Petra Hlásná Čepková, Ph.D., Genová banka VÚRV, v. v. i

Bylinky jako dochucovadla, léčiva i přírodní pesticidyIng. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Desatero správného bylinkářeIng. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

Proč a jak chránit plodiny proti chorobám a škůdcům / Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Mykotoxiny: jed i lékIng. Martin Žabka, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Není hmyz jako hmyzIng. Kateřina Kovaříková, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Jaké škůdce ovoce najdeme v zahradách, kdy se vyskytují a jak je přechytračitIng. Kamil Holý, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Praha-Ruzyně

Voda a půda jako společenské dilema

 

Sledujte přednášky Voda a půda jako společenské dilema z cyklu Zvědaví na YouTube

> přehrát na YouTube

Zvědaví logo

 

Od meliorační trubky k ptačímu parkuIng. Václav Zámečník a Mgr. Břeněk Michálek, Česká společnost ornitologická

Cena za zdravou krajinu: Kde se střetává realita se sny / Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D., Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Jak systém hospodaření ovlivňuje půdní úrodnost / Ing. Miroslav Florián, Ph.D., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Klikatá cesta za rovnováhou / Ing. Martin Hutař, ekologický producent

Co chybí české krajině. Léčba a prevence / Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

Cesta do krajiny vede kolem nás všech / Ing. Kateřina Zímová, nezávislá krajinná ekoložka, CooLAND z.s.

Půda jako živý ekosystém. Dialog mezi půdou a kořenem / Ing. Jaroslav Záhora, CSc., Mendelova univerzita, Brno

Půda jedová / Dr. Ing. Milan Sáňka, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, Masarykova univerzita

Význam půdy pro zadržení vody v krajině / Ing. Jan Vopravil, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a půdy, v.v.i.

Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení / Ing. František Pavlík, Ph.D., Státní pozemkový úřad

Klima a krajina: Z partnerů soupeři / prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., Mendelova univerzita Brno, CzechGlobe

Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl / Daniel Pitek, soukromý zemědělec

Bylinkový den 2019

Sledujte přednášky Bylinkový den 2019 na YouTube

> přehrát na YouTube

 

Co je to KPZ aneb Najdi si svého sedláka Alena Wranová, AMPI – Asociace místních potravinových iniciativ, CooLAND

Bylinky v domácí výrobě kosmetiky Judita Klimentová, Kosmetika hrou

Zahrada jako prostřený stůl aneb Bylinky pro lidi i užitečný hmyzIng. Kateřina Smékalová, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Rizika spojená s užíváním léčivých rostlinPharmDr. Jan Martin, Ph.D., Česká fytoterapeutická akademie

Bylinkový den 2018

Sledujte přednášky z Bylinkového dne 2018 na YouTube

> přehrát na YouTube

 

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny aneb Kdo je kdo v bylinkách? / Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D., VÚRV, v. v. i., Olomouc

Pěstujte v nádobách / Ing. Anita Blahušová

O plevelech a jiné havěti / doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV, v.v.i., Praha–Ruzyně

Od dalmáckého prachu z chryzantém po moderní ochranu rostlin / Ing. Roman Pavela, Ph.D., VÚRV, v.v.i., Praha–Ruzyně

 

Zvědaví

Bouráme mýty, prezentujeme fakta.

Pod akronymem Z{věda}ví  se skrývají slova Zemědělská Věda – Výzkum. Cykly vzdělávacích přednášek pro všechny, které zajímá vše kolem zemědělství, krajiny a venkova, jsou zaměřené na prezentaci aktuálních výsledků výzkumu. Připravujeme je ve spolupráci s výzkumnými institucemi, resortními organizacemi Ministerstva zemědělství a oborovými nevládními organizacemi.