Ostrava – od 2019 expozice potravin a zemědělská technika

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

V pátek 21. 9. 2018 jsme zahájili rekonstrukci dvou hal, na jejímž konci bude ostravská pobočka Národního zemědělského muzea.

> tisková zpráva

 

V roce 2019 vznikne v Dolní oblasti Vítkovice nová expozice Národního zemědělského muzea. Původní veronikárna vítkovických železáren a hala skladu žáruvzdorného materiálu, které těsně navazují na Důl Hlubina, se změní v depozitárně expoziční objekt Národního zemědělského muzea. Autory architektonického řešení na revitalizaci obou hal včetně vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml.

Muzeum sem přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě

Charakteristika projektu

Místem realizace předkládaného projektu je Ostrava, přesněji řečeno atraktivní lokalita Dolní oblast Vítkovice.
Jedná se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava–Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to zejména těchto podsbírek: Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II, Potravinářská výroba, Lesnictví a Fotoarchiv.


Realizací projektu tak dojde k:

  • výraznému zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích,
  • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (dynamická expozice potravinářství, studijní depozitář zemědělské techniky),
  • zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou (objekt bude bezbariérový),
  • zabezpečení sbírkových předmětů, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací.

Uvedený cíl projektu je plně v souladu se specifickým cílem 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, který stanovuje IROP.

 

Problémy, které má realizace projektu vyřešit

Hlavním problémem, který realizace projektu vyřeší, je nevhodný až havarijní stav objektů depozitářů, ve kterých jsou uloženy sbírkové předměty podsbírek Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II – zjednodušeně řečeno zemědělská technika – kombajny, traktory, secí stroje apod.
V současné době jsou tyto sbírkové předměty umístěny v depozitářích v Čáslavi. Jedná se o areál bývalé vojenské základny a haly (dnes depozitáře) původně určené ke skladování vojenské techniky a materiálu, případně k jejich opravám. V některých halách není zavedená elektřina. Ani v jednom depozitáři není vytápění, relativní vlhkost není nijak regulována.
Mezi další, neméně závažné problémy, které realizace projektu vyřeší, patří velmi špatná dostupnost areálu v Čáslavi pro návštěvníky. Návštěvnost pobočky v Čáslavi se pohybuje kolem 10 tis. návštěvníků za rok. Přitom sbírkové předměty zde prezentované jsou mnohdy unikátem. I z tohoto důvodu byla při přípravě projektu velmi pečlivě zvažována lokalita pro vybudování nového depozitáře pro výše uvedené sbírkové předměty. Dolní oblast Vítkovice se tedy jeví jako optimální řešení (výborná dostupnost po silnici i železnici, příhraniční oblast, …). V Ostravě, třetím největším městě ČR, také dosud není žádné muzeum zřizované státem.
V neposlední řadě je problémem, který bude po realizaci projektu odstraněn, vytvoření dynamické expozice potravinářství. V současné době téma potravinářství není v České republice ucelenou formou prezentováno.

 

Plánované ukončení projektu:

prosinec 2019

 

Kontakty:

Mgr. Ivan Berger, ředitel pobočky Ostrava, tel. 776 137 144

kancelář: Odboje 1941/1, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

 

 

Partneři

Ministerstvo zemědělství Český rozhlas Lesy ČR Další partneři