Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Zakázky a nabídky

Aktuální profil zadavatele

Profil zadavatele: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

 

Výzva k podání nabídek na zajištění provozu zámecké kavárny – pronájem návštěvnického zázemí zámku Kačina 2020–2023

NZM si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídek na zajištění provozu zámecké kavárny – pronájem návštěvnického zázemí zámku Kačina zařízené jako kavárna.

Lhůta pro podání nabídek: do 27. 2. 2020 do 10.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 27. 2. 2018 v 10.01 na zámku Kačina (zasedací sál). Otevírání obálek se mají právo zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

celá výzva (pdf)

návrh smlouvy (doc)