Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Volná místa

Specialista podpory vědy a výzkumu / úvazek 0,5–0,75

 • administrativní a odborná činnost v rámci agendy podpory vědy a výzkumu organizační a administrativní podpora
 • zasedání Vědecké rady, Redakční rady, Komise pro vnitřní hodnocení, administrace interního grantového systému
 • organizace akcí, odborných konferencí, workshopů a přednášek, administrativní podpora a koordinace odborných soutěží
 • příprava, zajištění a tvorba podkladů pro výkaznictví vědy a výzkumu, zprávy a vyhodnocení vědy a výzkumu
 • administrativní, organizační a redakční podpora při přípravě časopisu Prameny a studie a při vydavatelské činnosti muzea
 • zajištění administrativy oddělení – korespondence, vedení spisové služby apod.
 • další administrativní, účetní, správní, ekonomické činnosti v rámci oddělení

Přihlášky posílejte do 15. 8. 2019 e-mailem na hana.kabickova@nzm.cz. Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis (vzdělání, schopnosti a dovednosti, praxe atd.) a popis naplnění požadavků na pracovní místo; motivační dopis obsahující 1) proč se o tuto práci ucházíte, 2) telefonní čísla a e-maily na 3 osoby, které znají vaši práci a mohou vás doporučit, 3) představy o rozvržení pracovní doby v rámci úvazku, 4) termín, kdy můžete nastoupit.

více informací o pozici a výběrovém řízení

 

Investiční technik

 • Dozorování průběhu realizace investic
 • Výběr a koordinace dodavatelů, přebírání prací
 • Zpracování a zajišťování úplnosti inv. dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb
 • Zajištění odstranění nedostatků při realizací investic
 • Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic
 • Koordinace přípravy a realizace investic
 • Zpracování investičních záměrů
 • Navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod.
 • Technicko- ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny

Strukturovaný životopis, motivační dopis, reference (kontaktní osoby, telefonní číslo, min. 2 osoby) a referenční projekty posílejte do 16. 8. 2019 e-mailem na hana.kabickova@nzm.cz.

> více informací o pozici a výběrovém řízení

 

Kurátor - rostlinná výroba II

 • Odborné pořádání a vědecké zpracovávání podsbírky v širokých souvislostech.
 • Publikování odborných textů (studie, monografie).
 • Organizace a podíl na prezentační činnosti (výstavy, expozice, akce, konference, dále se podílí na dalších odborných aktivitách souvisejících s činností NZM).
 • Zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům.
 • Zajišťování tuzemských zápůjček a výpůjček sbírkových předmětů včetně zpracovávání výpůjčních smluv.
 • Příprava podkladů pro uzavírání smluv a provádění změn smluv, prověřování a zajišťování úplnosti dokumentace.
 • Příprava, koordinace a realizace krátkodobých projektů nebo akcí vč. přípravy veřejných zakázek po odborné stránce.

Přihlášky posílejte do 15. 9. 2019 e-mailem na adresu hana.kabickova@nzm.cz. Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis (vzdělání, schopnosti a dovednosti, praxe atd.) a motivační dopis obsahující proč se o tuto práci ucházíte.

více informací o pozici a výběrovém řízení