Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Volná místa

Expert administrace veřejných zakázek (0,5 úvazek)

  • příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek (např. výzvu, zadávací dokumentaci)
  • vedení evidence veřejných zakázek
  • kontrola veřejných zakázek (z hlediska správnosti a úplnosti podkladů)
  • vyhlašování veřejných zakázek (většinou prostřednictvím elektronického nástroje)

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte e-mailem na hana.kabickova@nzm.cz do 15. 3. 2019. Vybraní uchazeči budou po zaslání životopisu a motivačního dopisu průběžně zváni k osobnímu pohovoru.

> více informací (pdf)

 

Referent majetkové správy (0,5 úvazek)

  • komplexní zajišťování majetkové správy (nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice) a metodické usměrňování majetkové správy na nižších organizačních složkách
  • příprava podkladů pro uzavírání smluv, příprava návrhů smluv, provádění změn smluv, příprava podkladů, podání a právních jednání v oblasti správního práva
  • kalkulace a příprava podkladů pro výpočet nájemného a poplatků za služby a za užívání prostor NZM

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte e-mailem na hana.kabickova@nzm.cz do 31. 3. 2019. Vybraní uchazeči budou po zaslání životopisu a motivačního dopisu průběžně zváni k osobnímu pohovoru.

více informací (pdf)