Veřejné zakázky

Aktuální profil zadavatele

Profil zadavatele: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 

Aktuální výzvy

Výzva k podání nabídek na zajištění provozu zámecké kavárny – pronájem návštěvnického zázemí zámku Kačina

NZM si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídek na zajištění provozu zámecké kavárny – pronájem návštěvnického zázemí zámku Kačina zařízené jako kavárna.
Lhůta pro podání nabídek: do 17. 1. 2018 do 10.00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 17. 1. 2018 v 10.05 na zámku Kačina (zasedací sál). Otevírání obálek se mají právo zúčastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

celá výzva (pdf)