Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Projekty IROP

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt Depozitárně-expoziční objekt NZM v Ostravě 

Místem realizace předkládaného projektu je Ostrava, atraktivní lokalita Dolní oblast Vítkovice. Jedná se o dvě haly (dvojhalí – původní veronikárna a hala skladu žáruvzdorného materiálu), které byly do roku 1997 využívány pro technické zázemí údržby vysokých pecí a dnes slouží jako sklady. Obě stávající haly se nacházejí v městské památkové zóně Ostrava–Vítkovice, avšak nejedná se o NKP ani o kulturní památku. Po rekonstrukci sem muzeum přemístí a návštěvníkům formou otevřeného studijního depozitáře zpřístupní část své jedinečné sbírky historické zemědělské techniky a současně otevře interaktivní expozici Potravinářství zaměřenou nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

Plánované ukončení projektu: prosinec 2019

> Více informací o projektu


Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

Předmětem projektu je modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea, pobočky Valtice. Vzniknou tři nové expozice, proběhne rekonstrukce stávajících expozic a bude pořízena audiovizuální technika.

Plánované ukončení projektu: červen 2019

> Více informací o projektu

 

Projekt Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav

Cílem projektu je vybudování nového objektu provozně nízkonákladového depozitáře, který bude splňovat všechny podmínky pro řádné uchování sbírkových předmětů pro budoucí generace. 

Plánované ukončení projektu: listopad 2019

> Více informací o projektu