Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

O muzeu

Národní zemědělské muzeum bylo založeno v roce 1918, nicméně jeho nejstarší součást, muzeum na loveckém zámku Ohrada, zahájila činnost již roku 1842, a patrně je tak nejstarším specializovaným lesnicko-loveckým muzeem nejen v České republice, ale i v Evropě.

Národní zemědělské muzeum představuje zemědělství jako soubor lidských činností, které jsou základním předpokladem zajištění důležitých surovin a především potravin, jimiž je nesporně determinován život každého z nás.

Lesnictví, myslivost, rybářství, zemědělství, potravinářství, gastronomie a další jsou zde prezentovány jako obory klíčové pro zajištění existence jednotlivce i civilizace. Jednotlivá témata jsou v rámci konceptu Muzea života komunikována prostřednictvím dynamických expozic a výstav nejen v historických souvislostech, ale s přesahem do budoucnosti.

Díky interaktivním prvkům se návštěvník sám stává spoluobjevitelem řady zákonitostí a pravidel. Získá tak příležitost uvědomit si význam zemědělství jako jednoho z nejvýznamnějších objevů, které lidstvo ve svých dějinách vyvinulo a se kterým je existenciálně provázána i naše současnost a budoucnost. Otevře se před ním nový pohled na vztahy člověka a přírody při produkci potravin, na rizika i možnosti udržitelného rozvoje.