Kontakty

Jan Láznička – osobní profil

Název pozice v NZM: 

kurátor

 

Vzdělání:

VŠDS Žilina

 

Praxe: 

5/2005 – dosud kurátor NZM

 

Sbírky v NZM:

 • Rostlinná výroba II (R2)

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Dřinu strojům? Dřinu strojům!
 • Jede traktor orat brambor
 • Modely ze sbírek NZM
 • Pradědečkův traktor
 • Papírové modelářství
 • Den Bezpečnosti

 

Vybraná publikační činnost:

 • LÁZNIČKA J., MICHÁLEK V.: Historie zemědělské techniky v českých zemích, Profi Press, s. r. o. Praha 2012, 199 stran, ISBN 978-80-86726-47-2
 • KOLEKTIV AUTORŮ: Lidé, krajina a zemědělství, Profi Press, s. r. o. Praha 2006, 198 stran, ISBN 80-86726-21-5
 • LÁZNIČKA, Jan: Motorový pluh Excelsior P5. Prameny a studie 38/2006, s. 75 – 79.
 • LÁZNIČKA, Jan: Historie konvergence obchodu a zemědělství v podsbírce R2. Prameny a studie 39/2007, s. 27 – 40.
 • LÁZNIČKA, Jan: Nářadí a stroje na pěstování brambor. Prameny a studie 40/2008, s. 19 – 31.
 • LÁZNIČKA, Jan: Kůň jako fenomén v zemědělství. Prameny a studie 43/2009, s. 5 – 17.
 • LÁZNIČKA, Jan: Zemědělské stroje a jejich vliv na trvale udržitelný rozvoj. Prameny a studie 45/2010, s. 84 – 99.
 • LÁZNIČKA, Jan: František Horský – zemědělský vynálezce a organizátor. Prameny a studie 46/2011, s. 7 – 25.
 • LÁZNIČKA, Jan: Lidová potažní oradla v zemědělství. Prameny a studie 49/2012, s. 145 – 162.
 • LÁZNIČKA, Jan: Ruchadlo a továrně vyráběná oradla v zemědělství. Prameny a studie 51/2013, s. 172 – 192.
 • LÁZNIČKA, Jan: Zemědělství v Čechách do konce 19. století. Prameny a studie 52/2014, s. 53 – 65.
 • LÁZNIČKA, Jan: Motorová orba. Prameny a studie 55/2015, s. 78 – 96.
 • LÁZNIČKA, Jan: Orba – kulturní inspirace i téma výzkumu. Prameny a studie 58/2017, s. 26 – 46.
 • LÁZNIČKA, Jan: Zemědělská mechanizace v poválečném období. Prameny a studie 58/2017, s. 136 – 156.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM v letech řešeného v letech 2005 – 2011
 • Tematické zpracování vývoje oradel od nejstarších potažních až po motorové pluhy, řešeno 2012 – 2015