Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Den otevřeného depozitáře

Termín konání: 15. 5. 2022

Provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea

V úterý 30. listopadu 2021 byl v Čáslavi slavnostně otevřen provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea. Jedná se o první centrální depozitář v historii našeho muzea.

Depozitář je veřejnosti běžně uzavřen. Pouze při výjimečných příležitostech necháváme veřejnost nahlédnout dovnitř. A jedna z těch mála příležitostí je právě v tento Den otevřeného depozitáře. 

Nové prostory slouží především pro pracoviště muzea v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina a téměř polovinu podsbírek a fondů. Díky depozitáři se zlepšily podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vzniklo zde i kvalitní badatelské zázemí.

Přímo v objektu depozitáře je i konzervátorko-restaurátorská dílna, která slouží k ochraně i úpravě sbírkových předmětů. Aby se dřevěné předměty či předměty s dřevěnými částmi ukládaly do depozitáře „čisté“, vybudovalo muzeum zároveň i termokomoru. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.