Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Projekt IROP

Na projekty IROP je poskytována finanční podpora z EU.

 

Projekt Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice


Charakteristika projektu

NZM Valtice - připravovaná expozice

Předmětem projektu je modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek Národního zemědělského muzea, pobočky Valtice. V souvislosti s předkládaným projektem budou realizovány tyto hlavní aktivity projektu:

Tvorba nových expozic, rekonstrukce stávajících expozic a pořízení audiovizuální techniky

V rámci této aktivity budu vytvořeny tři expozice:

 • Expozice Lednicko-valtický areál
 • Národní expozice vinařství
 • Expozice tajemný život v půdě
 • Součástí aktivity je rovněž vytvoření „malé expozice“ v půdních prostorech, které doposud nebyly zpřístupněny.

Rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů a pořízení nezbytného vybavení

Součástí této aktivity je rekonstrukce stávajících depozitářů (celkem se jedná o čtyři depozitáře). Cílem rekonstrukce je odstranění havarijního stavu stropu po zatečení (vyžaduje rekonstrukci střechy) a provedení nezbytných úprav únosnosti stropů pro instalaci nového závěsného systému pro ukládání sbírkových předmětů. Součástí této aktivity je rovněž zlepšení tepelné izolace depozitářů, která bude provedena jednak zateplením stropní konstrukce a úpravou tepelné izolace oken depozitářů. Instalace nového výtahu zajistí bezbariérový přístup do většiny nově zřízených expozic.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem předkládaného projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea v jeho pobočce ve Valticích.

Realizací projektu tak dojde k:

 • výraznému zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích (efektivnější systém ukládání, zlepšení tepelných a vlhkostních podmínek v depozitářích, odstranění havarijního technického stavu depozitářů – zatékání stropu),
 • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (nově vybudované expozice na téma Lednicko-valtický areál, Příroda Lednicko-valtického areálu, Expozice vinařství, Expozice vinařských lisů, Expozice tajemný život v půdě),
 • zpřístupnění expozic pro návštěvníky a omezenou mobilitou (bezbariérové úpravy – vybudování výtahu),
 • rozšíření zabezpečení sbírkových předmětů a to především z hlediska požární ochrany (EPS), ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací (rozšíření stávajícího kamerového systému, EZS),
 • digitalizaci sbírkových předmětů (digitalizace parafinových modelů ovoce a zeleniny /1000 ks/ – podsbírky Ovocnictví a Zelinářství),
 • modernizace konzervátorské dílny.
   
Plánované ukončení projektu:
 • červen 2019