Kontakty

Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

Název pozice v NZM:

Kurátorka sbírek

 

Vzdělání:

Mgr. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Historie – Pomocné vědy historické
Ph.D. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor České dějiny

 

Praxe:

Od r. 1999 NZM Valtice

 

Sbírky v NZM:

 • Ovocnictví
 • Vinařství

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • 2008 – Co žije pod hladinou
 • 2009 – Pomocníci v zemědělství
 • 2009 – Není ořech jako ořech
 • 2014 – Život v krajině Lednicko–valtického areálu (spoluautorka)
 • 2015 – Kouzelné byliny

 

Vybraná publikační činnost:

 • Obraz zemědělství na jihovýchodní Moravě v první polovině 19. století ve světle Stabilního katastru, In: Pocta prof. Janu Janákovi k 70. narozeninám, edd. Malíř Jiří, Chocholáč Bronislav, Brno 2002, s. 218 – 228.
 • Obraz zemědělství na Slavkovsku, Ždánicku a Bučovicku ve světle stabilního katastru, Vyškovský sborník 2002, s. 100 – 109.
 • Dějiny obce Otmarov do poloviny 19. století, In: Dějiny obce Otmarov, edd. Mlateček Karel, Otmarov 2003, s. 15 – 23.
 • Dějiny obce Otmarov v letech 1848 – 1918, In: Dějiny obce Otmarov, edd. Mlateček Karel, Otmarov 2003, s. 24 – 36.
 • Dějiny zemědělství v okrese Břeclav, in: Historie a současnost podnikání na Břeclavsku, Žehušice 2003, s. 37 – 56.
 • Drnovice ve světle vceňovacích operátů stabilního katastru, Drnovice. Příroda, historie, současnost, edd. Klvač Pavel a kol., Drnovice 2004, s. 206 – 208.
 • Mikulovský trh se zeleninou v 18. a 19. století, Prameny a studie 2007, s. 63 – 64.
 • Vinice na jihovýchodní Moravě v polovině 19. století, Jižní Morava 2008, s. 222 – 225
 • Chov koní v rolnických hospodářstvích na jižní Moravě v polovině 19. století, Prameny a studie 2009, s. 61 – 67. – Pěstování brambor na jižní Moravě v polovině 19. století, Jižní Morava 2009, s. 221 – 228.
 • Velké Němčice v 19. století, Velké Němčice. Městečko, které se stalo městem, Velké Němčice 2009, s. 183 – 208.
 • Mikulov v letech 1816 – 1847, in: Mikulov, edd. Miroslav Svoboda, Praha 2013, s. 165 – 180.
 • Bažantnice v Mikulově, Jižní Morava 2015, roč. 51, sv. 54, s. 115 – 127.
 • Zahrady na mikulovském panství v 17. století, Prameny a studie 57, 2016, s. 86 – 91.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • 2007–2011 spoluřešitelka Výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea
 • 2014–2017 NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity) spoluřešitelka, konsorcium NZM – NPÚ
 • Název projektu: Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století