Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Zelená města, ovzduší a klimatická změna

Zelená města, ovzduší a klimatická změna

Proč je zeleň nedílnou součástí moderních měst? Jak ovlivňuje lidské zdraví a psychiku? Co je trendy v zelené infrastruktuře u nás a v zahraničí? Jak inovativní může být sázení stromů, když se do něj zapojí tři univerzity? A co můžeme my všichni udělat pro zlepšování ovzduší a životního prostředí?

Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s ústavem SOBIC nabízí školám bezplatné semináře, které se kromě těchto otázek zabývají například také vlivy městské zeleně na čistotu ovzduší a odolnost vůči změnám klimatu nebo zelenými projekty na území Moravskoslezského kraje. Akce je spolufinancována v rámci projektu CLAIRO, který se výše uvedenými tématy podrobně zabývá.

Rezervace programu je možná emailem nebo telefonicky:

 Bc. Petra Dudová,     petra.dudova@nzm.cz      776 623 799

Délka: 60 – 90 min (lze přizpůsobit dle požadavků)

RVP: Člověk a společnost, Člověk a příroda

Cílová skupina: 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Počet žáků: do 30

Cena: 60 Kč/ žák