Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Interaktivní prohlídka s lektorem

Interaktivní prohlídka s lektorem

Děti se za doprovodu lektora seznámí s prostory muzea a jeho historií, expozicemi zemědělské techniky a potravinářstvím prostřednictvím úkolů a otázek. V průběhu hlavní části programu se děti zapojí do krátkých dynamických aktivit (pohybové hry v kroužku, ledolamky). Jednotlivé aktivity jsou přizpůsobené dle potřeb žáků a případně individuálním požadavkům pedagoga.

 

Rezervace programu je možná emailem nebo telefonicky:

 Bc. Petra Dudová,     petra.dudova@nzm.cz      776 623 799

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda

Cílová skupina: 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ

Délka: 90 minut

Počet žáků: do 30

Cena: 60,- Kč/ účastník