Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Osobnosti a sbírkové předměty

Josef Bohdanecký

Lesník Josef Bohdanecký

Některé lesnické osobnosti svou všestranností a objemem odborné práce překračují čas své generace. Takovou osobností je pro české a evropské lesníky Josef Bohdanecký, který v pozici lesmistra orlického schwarzenberského majetku přichází s moderním přístupem výchovy smrkových porostů, když zavádí vlastní metodu probírek založenou na časných a intenzivních zásazích. 

> více

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Zpráva o činnosti České lesnické jednoty ve spolkovém roce 1899–1900

Organizovaná spolková činnost lesníků má své kořeny v různých cechovních bratrstvech i odborných rokováních a sněmech i v činnosti místních a oblastních zájmových lesnicko-hospodářských uskupení. Potřeba pravidelného spolčování a výměny názorů a poznatků z praxe na zemské úrovni v rámci monarchie vedla k založení České lesnické jednoty v revolučním roce 1848. 

> více

Rudolf Hacker

Český lesník, školkař a vynálezce Rudolf Hacker

Hlavním cílem lesního školkařství je zabezpečit dostatečnou produkci kvalitního sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa. I v tomto odvětví lesnictví máme mnoho významných osobností, které určovaly český i evropský vývoj. 

> více

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zápisky a vytištěné autorské publikace Rudolfa Hackera

Zajímavým sbírkovým předmětem nemusí být pouze exempláře secích strojů či řada tištěných nabídkových katalogů Hackerových lesních školek, které máme ve sbírkových fondech Národního zemědělského muzea.

> více

Vilém Věnceslav Havelka, Umění lesní, fond Knihovna NZM Ohrada

Vilém Věnceslav Havelka a Umění lesní

240 let uplynulo od narození významného českého lesnického buditele Viléma Věnceslava Havelky, který mimo jiné významně přispěl k českému vydání encyklopedie Umění lesní.

více

Jan Evangelista Chadt (Ševětínský) a České lesnické písemnictví

Ve středu 26. února uplynulo 160 let od narození významné osobnosti českého lesnictví, zakladatele tradice památných stromů, pedagoga a spisovatele Jana Evangelisty Chadta (Ševětínského). 

více