Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Lektorské programy pro školy

Národní zemědělské muzeum Ohrada – muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství nabízí celoročně, tedy nezávisle na otevírací době muzea, lektorské programy Lýkožrout smrkový – pohroma lesaLetokruhy – kronika života stromů, Cesta dřeva, VoroplavbaRybářství.

K lektorskému programu nabízíme i komentovanou prohlídku související expozice:

Lektorské programy jsou určeny pro děti od mateřských škol až po střední školy, přizpůsobené věku návštěvníků.

Lektorský program trvá 30–60 minut (dle typu programu)

Objednávejte:

  • e-mailem: ivana.kinska@nzm.cz, telefonicky: 770 183 117, 778 111 300, 387 965 340
  • uveďte prosím počet a věk žáků + preferovaný termín a čas (lektorské programy nabízíme v úterý, ve středu a ve čtvrtek; ve výjimečných případech lze domluvit jiný den)

Cena:

  • 1 program + prohlídka související expozice 20 Kč za osobu (pouze lektorský program, nikoli prohlídka celého muzea; lze zakoupit 2 programy za 40 Kč)
  • vstupenka celé muzeum + 1 lektorský program (pouze v sezoně, tedy od 1. dubna do 31. října)

Kolektiv ZŠ nad 10 dětí: 60 Kč / dítě
Kolektiv MŠ nad 10 dětí: 40 Kč / dítě
Studenti do 26 let: 80 Kč / student
Pedagogický doprovod: zdarma

Každý další lektorský program: + 20 Kč

  • na požádání vystavíme fakturu

 

Nabídka lektorských programů

Lýkožrout smrkový – pohroma lesa, lektorský program NZM Ohrada

Lýkožrout smrkový – pohroma lesa

Proč nám smrky umírají? Jak může malý brouk zničit tolik lesů? A jak s kalamitami bojují lesníci? Aktuálním škůdcem a kalamitou v našich hospodářských lesích se zabývá vzdělávací program, ve kterém vás náš kvalifikovaný lektor provede nejen biologickým vývojem tohoto brouka a jeho působením na stromy, ale také prací lesníků a přiblíží jejich boj za zachování našich lesů.

Letokruhy, lektorský program, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Letokruhy – kronika života stromů

Jak rostou stromy? Co jsou letokruhy? Co zažívají stromy? V čem jsou lidé podobni stromům? Kde se ve stromech ukrývá historie? Tento zajímavý program vedený kvalifikovaným lektorem vás naučí číst si v kresbě letokruhů stromů záznamy o mnoha jevech a událostech, které provázely jejich život.

Cesta dřeva, lektorský program, Ohrada

Cesta dřeva

Kdy lesníci kácí stromy? Jak dlouho roste les? Co vyrábíme ze dřeva? Je dřevo poklad? Co je pramen? Jak se dopravovalo dřevo dříve a nyní? Náš lektor se s vámi vydá na napínavou a zajímavou cestu dřeva!

lektorský program Voroplavba, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Voroplavba – zaniklé dřevařské řemeslo

Plavba dřeva po vodním toku byla vždy spojena s lesnictvím - byl to tradiční způsob dopravy dřeva z lesů. Budeme si s vámi povídat o historii a rozvoji plaveckého řemesla. Řekneme si také, jací byli plavci na Vltavě a proč tak zajímavé řemeslo zaniklo. Objevíme život, zvyky a obyčeje vorařů - plavců a dalších lidí od vody. Na modelu si prohlédneme součásti pramene (voru), zkusíme si zaveslovat plaveckým veslem a na rozloučenou s plaveckým řemeslem si promítneme krátký film z roku 1970 o stavbě posledního voru na řece Vltavě.

 

Komentované prohlídky doplňující lektorské programy

Les pramenů, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Les pramenů

Krásná výstava vás zavede do jižních Čech, kraje lesů, luk, řek a rybníků, a je ušita na míru tomuto místu. Všímá si nejen lesů, ale i vody, jejíž cestu v lesích a z lesů mapuje, a s využitím sbírkových předmětů muzea připomíná i zaniklý fenomén voroplavby. Váš průvodce (vypravěč) vás expozicí provede zážitkovým a současně edukačním způsobem.

> více o výstavě, fotogalerie

Rybářství, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Rybářství

Komentované prohlídky bohaté expozice jsou rozděleny do dvou částí – historie rybářství a akvária. Obvykle probíhají souběžně a každou částí provází jiný kurátor. Část Historie rybářství v sobě zahrnuje výklad o počátcích rybářství v pravěku a starověku, o slavné epoše českého rybníkářství ve středověku a raném novověku, o lidovém říčním rybářství. Dozvíte se mnohé o historii tahu lososů, jejich vymizení u nás, a dále také o pokusech o záchranu života dalších skupin živočichů na vodách. V části Akvária expozice Rybářství vám představíme hlavní druhy našich ryb, jejich morfologii, způsob života a různé zajímavosti o konkrétních chovaných jedincích.

> více o expozici, fotogalerie

 

Lektorské programy v Národním zemědělském muzeu Ohrada