Kontakty

Miroslav Čeněk – osobní profil

Název pozice v NZM:

Kurátor sbírkových a mobiliárních fondů

 

Vzdělání:

VŠZ Praha, PEF v Českých Budějovicích

 

Praxe:

V NZM od května 1988

 

Sbírky v NZM:

Podsbírka rybářství


Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Výstavní cyklus Příroda v ilustraci (8 ročníků)
 • J. E. Ridinger
 • Ptáci ze sbírek NZM Ohrada
 • Šumava – příběhy, tajemství, nostalgie (spoluautor)
 • Mechy a lišejníky
 • Bobři
 • Čižba – umění jemné a líbezné
 • Sallačova sbírka

 

Vybraná publikační činnost:

 • Čeněk, M.: Ptáci ve sbírkách NZM v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Zprávy MOS 64, 2006
 • Čeněk, M.: Mechy a lišejníky ve sbírkách NZM Ohrada – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství. NZM Praha, 2009
 • Čeněk, M.: Bobři. NZM Praha, 2011
 • Čeněk, M., Růžičková, V.: Historie chovatelství v českých zemích. Praha 2010
 • Čeněk, M., Voldřichová, M., Robovský, J.: Sallačova sbírka jelenovitých. Kritický katalog. NZM Praha 2014

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

 • Encyklopedie strojů a nářadí – výstup výzkumného záměru MZe ČR:
 • Vědecké zhodnocení sbírkového fondu NZM, řešeného v letech 2005–2011 (hl. řešitel PhDr. P. Novák)