Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Kontakty

Zámek Ohrada, muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Ohrada 17
373 41 Hluboká nad Vltavou

e-mail: nzm.ohrada@nzm.cz
telefon: 387 965 340
pokladna: 728 328 304

 

Vedení NZM Ohrada

Ing. Jiří Houdek – ředitel pobočky Ohrada, 724 996 626, jiri.houdek@nzm.cz

Ing. Václav Kinský – zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí odborného oddělení, kurátor, 773 765 161, 777 554 982, vaclav.kinsky@nzm.cz

Pavel Beneš – vedoucí provozního oddělení, knihovník, 770 164 410, pavel.benes@nzm.cz

Kontakty

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Pavel  Beneš
vedoucí oddělení
770 164 410
pavel.benes@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
vedoucí odd., knihovník, knihovna
Ing. Miroslav Čeněk 770 164 412
miroslav.cenek@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátor, podsbírka Rybářství
Ing. Jiří Houdek
ředitel pobočky Ohrada a pobočky Praha, náměstek pro prezentaci
724 996 626
jiri.houdek@nzm.cz
NZM Ohrada
-
ředitel pobočky Ohrada a pobočky Praha, náměstek pro prezentaci
Mgr. Ivana Kinská 770 183 117
ivana.kinska@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
lektorka, lektorské programy NZM Ohrada
Ing. Václav Kinský
zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí oddělení
773 765 161, 777 554 982
vaclav.kinsky@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
zástupce ředitele pobočky Ohrada, vedoucí oddělení, kurátor
Marie Machová 387 965 340, 770 183 118
marie.machova@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
produkční
Dita Maurerová dita.maurerova@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
pokladní
Ing. Bc. Jana Melcrová 728 229 745
jana.melcrova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátorka, podsbírka Myslivost
Jiří Plánský NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
technický pracovník
Karel Skalický 606 636 908
karel.skalicky@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátor, podsbírka Lesnictví (sbírkové předměty)
Ing. Aleš Škrabánek 606 646 332
ales.skrabanek@nzm.cz
NZM Ohrada
-
kurátor
Marcela Veselá 778 111 300
marcela.vesela@nzm.cz
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
asistentka ředitele
Jaroslav Vicek 778 111 301
NZM Ohrada
provozně produkční odd. Ohrada
technický pracovník
Hana Vicková hana.vickova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
konzervátorka
Mgr. Marie Voldřichová 770 164 411
marie.voldrichova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
kurátorka, podsbírka Zoologie
Ivana Vránová 770 164 413
ivana.vranova@nzm.cz
NZM Ohrada
odborné odd. Ohrada
dokumentátorka