Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Muzejní noc – výročí muzea

Termín konání: 27. 5. 2022

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada

Letošní muzejní noc je věnována 180. výročí založení našeho muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada.

Festival muzejních nocí v Národním zemědělském muzeu probíhá pod záštitou ministra zemědělství Zděňka Nekuly.