Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Lesnický den

Termín konání: 9. 10. 2021

Lesnický den, Ohrada

Kde jinde oslavit práci lesníků než v muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na loveckém zámku Ohrada?

Na sobotu 9. října 2021 je pro vás připravený program pro celou rodinu, v němž se dozvíte mnohé z práce lesníků. Současný boj s kůrovcovou kalamitou se proměňuje v zakládání, udržování a zvelebování budoucích lesů.

Těšit se můžete na promítání lesnických filmů, ukázky muzejních lektorských programů, lesní pedagogiku formou kvízů a soutěží, ukázky ručního opracování dřeva nebo dřevosochání.

Program Lesnického dne obohatí prezentace a ukázky lesnické techniky, včetně ukázky přibližování dřeva koňmi.

Návštěvníci si mohou prohlédnout expozice muzea i výstavu fotografií Heleny Görnerové, která fotografuje práci koní a kočích v lese.

Pojďte s námi oslavit každodenní činnost lesníků při udržování a ochraně lesů a připomenout si, jak důležitá je práce lesníků v hospodářských lesích a jak nezbytnou surovinou je dřevo z našich lesů.

 

Fotoalbum