Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Příroda v ilustraci – Leona Kuťková a Marie Voldřichová

Termín konání: 1. 8. 2021 – 30. 9. 2021

Výstava Příroda v ilustraci, Ohrada

Výstavní cyklus „Příroda v ilustraci“ se koná v Národním zemědělském muzeu na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou, již 12 let. Představuje tvorbu našich předních ilustrátorů knih o přírodě včetně vědecké ilustrace z oboru biologie. Kromě renomovaných výtvarníků zde dostává prostor i nová nastupující generace. Letošní ročník je věnován dvěma mladým výtvarnicím: Leoně Kuťkové a Marii Voldřichové.

 

Leona Kuťková se od roku 1998 se začala věnovat tvorbě soch zvířat technikou lité broušené sádry. Od roku 2001 kreslí černobílé a barevné ilustrace s tematikou české fauny a flóry, z nichž část byla použita jako doprovodné ilustrace knihy Vlastivěda Lanškrounska, vlastivědného sborníku, Lanškrounsko a naučné stezky v Sázavském údolí a na Lanškrounských rybnících. V roce 2006 obdržela zakázku od soukromé firmy JCCE v Tokiu na vytvoření dvou bronzových bust majitele firmy a jeho manželky, které jsou vystaveny v prostorách firmy. V roce 2007 v souvislosti s realizací soch pro japonského zákazníka navštívila Japonsko a od roku 2009 do roku 2011 působila v Japonsku a věnovala se kreslení ilustrací ptáků. Po návratu do ČR se věnuje výhradně vědeckým ilustracím české fauny.

 

Mgr. Marie Voldřichová v letech 2004–2014 studovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor zoologie. Od roku 2014 pracuje jako kurátorka podsbírky Zoologie v Národním zemědělském muzeu, pobočce Ohrada v Hluboké nad Vltavou. V ilustrační a volné tvorbě se věnuje hlavně savcům, včetně rekonstrukcí pravěkých druhů, a ptákům. Její oblíbenou technikou je perokresba a kresba tužkou a pastelkami. Ilustrovala knihu Kloubec, B., Hora, J., Šťastný, K. a kol: Ptáci jižních Čech (2015). Pro novou stálou expozici geologie a zoologie Jihočeského muzea vytvořila mimo jiné několik vědeckých ilustrací vyhynulých savců. V současnosti pracuje na souboru ilustrací pro plánovanou publikaci s pracovním názvem Identifikační příručka ptáků ČR, která vzniká ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Fotoalbum