Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Malá galerie Ohrada

Termín konání: 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021

Malá galerie, Ohrada

Cyklus dvouměsíčních autorských výstav - les, voda a krajina ve výtvarném umění (5 výstav).