Navštivte zámek Kačina

Kačina 200

Kačina 200V roce 2023 oslavuje zámek Kačina 200. výročí prvního pobytu hraběcího rodu Chotků na zámku Kačina. Při této příležitosti a zároveň a při příležitosti ukončení doby udržitelnosti projektů „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“ pořádáme 22. června 2023 na Kačině konferenci "Historické, kulturní a přírodní hodnoty zámeckých parků".

Účast na konferenci je bez poplatku. Registrace je otevřena do naplnění kapacity.

 REGISTRUJTE SE NA KONFERENCI

 PROGRAM KONFEFRENCE

Vznik komponované krajiny kačinského přírodně krajinářského parku inicioval na přelomu 18. a 19. století hrabě Jan Rudolf Chotek (1748–1824). Ten velkolepě pojatou přeměnu zdejší krajiny konzultoval s významným botanikem a ředitelem císařské zahrady v Schönbrunnu Nicolasem Josephem Jacquinem (1727–1817). V roce 2010 byly zahájeny projekty „Regenerace zámeckého parku Kačina“ a „Regenerace NKP Kačina – část obora“, které si vytkly za cíl navrátit parku podobu, jež měl po větší část 19. století.

Zámecké parky patří mezi mimořádně cenné zahradní památky. Jejich jedinečnost spočívá v prolínání mnoha historických, krajinářských, uměleckých, přírodních a často i hospodářských hodnot. To poskytuje prostor pro mezioborové vzdělávání a rozšiřování obzorů jak odborných kapacit, tak zájmových skupin či veřejnosti.

Společenské setkání připomene první pobyt hraběcí rodiny Chotků na Kačině. Konference se zaměří na prezentaci jedinečných hodnot i skrytého potenciálu kačinského parku a zámeckých parkových lokalit na území České republiky. Současně poskytne ojedinělou příležitost pro vzájemné sdílení zkušeností a znalostí umožňujících další rozvoj těchto krajinných celků.

Konference probíhá pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

POZVÁNKA KONFEFRENCE KAČINA 200

Akce pořádané v rámci oslav 200. výročí zahájení pobytu hraběcího rodu Chotků na Kačině.

PROGRAM KONFEFRENCE KAČINA 200