Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Knihovna, divadlo, kaple

Knihovna, divadlo, kaple

Prohlédněte si jedinečnou chotkovskou knihovnu, původní divadlo a zámeckou kapli, která nikdy nebyla dostavěna. 

Třetí okruh na zámku Kačina sleduje odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, kteří po sobě zanechali výjimečnou knihovnu a podporovali i divadlo a další kulturní život na Kačině. Součástí okruhu je také prohlídka vystavených obrazů z tzv. Šrobárovy sbírky a návštěva nedostavěné zámecké kaple.

Časy prohlídek: v sudé hodiny – v 10, 12, 14, 16 hodin

> ceny vstupného

Knihovna, divadlo, kaple (III. okruh), zámek Kačina