Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Expozice a výstavy (bez průvodce)

Expozice a výstavy (bez průvodce)

První prohlídkový okruh na Kačině vás provede hospodářským zázemím zámku, expozicemi a aktuálními výstavami. Tento okruh je bez průvodce.

V hospodářském zázemí zámku vás čeká ukázka života služebnictva a prohlídka prostorů, odkud se zajišťoval chod celého zámku. Nahlédnete do zámecké truhlárny, zámecké lednice, zjistíte, jak se na Kačině skladovalo dříví a jak se zámek vytápěl, kudy se sem přiváděla voda, jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy nebo skladovaly potraviny. Za pozornost jistě stojí i zámecká konírna, netradičně umístěná ve sklepení zámku, či expozice Mlýny na Novodvorském panství.

Výstavní patro nabízí v sezoně 2020 expozice Království včelZahrady a parky hraběcího rodu Chotků, od 1. 10. Příběh dřeva a výstavy Epifyty – rostliny vzdušných zahradObraz zemědělství v socialistickém realismu a další.

Časy prohlídek: od 9 do 17 hodin kdykoli (prohlídky jsou bez průvodce).

> ceny vstupného

I. okruh, zámek Kačina