Navštivte nás

Zámecké prohlídky a expozice

I. okruh – Expozice (bez průvodce)

Ukázka života služebnictva, prohlídka prostorů, odkud se zajišťoval chod celého zámku. Zámecká truhlárna, zámecká lednice, skladování dříví a vytápění zámku. Jak se do zámku přiváděla voda, jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy, skladovaly potraviny. Informace o stavbě zámku a zámecká konírna, netradičně umístěná ve sklepení zámku. Expozice Mlýny na Novodvorském panství.

 • výstavní patro

Expozice: Království včel, Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků, od 1. 10. Příběh dřeva

Výstavy: Co prozrazují venkovské stavby, Epifyty – rostliny vzdušných zahrad, Obraz zemědělství v socialistickém realismu

 • časy prohlídek: od 9 do 17 hodin bez průvodce.

 Zámek Kačina - 1. okruh, konírna expozice Království včel, zámek Kačina, 1. okruh

II. okruh – Chotkovské interiéry

 • dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, informace o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, 13 empírových komnat, život a zvyky hraběcí rodiny Chotků
 • okruh je bezbariérový
 • časy prohlídek: v každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hod.

Zámek Kačina - 2. okruh, Zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory Zámek Kačina - 2. trasa, Zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory

 

III. okruh – Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, kaple

 • unikátní chotkovská knihovna – odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, věda, umění, kulturní život a divadlo na Kačině, obrazy Šrobárovy sbírky, vstup do nedostavěné zámecké kaple
 • časy prohlídek: v sudé hodiny – v 10, 12, 14, 16 hodin

Zámek Kačina - 3. trasa, Chotkovská knihovna Chotkovské divadlo, zámek Kačina, 3. okruh

 
 IV. okruh – Zámecký park a oranžerie

 • procházka a informace o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině, využití okrasné a užitkové části parku, zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině, využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku, návštěva oranžerie a bylinkové zahrádky
 • časy prohlídek: v liché hodiny – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00

 

Speciální prohlídky:

V. okruh – Animační a lektorské programy

 

VI. okruh – Reprezentativní komnaty a Chotkovská knihovna

 • speciální zkrácená prohlídka pro seniory, pouze pro objednané skupiny 
 • rezervace: Eva Špírová – eva.spirova@nzm.cz, +420 720 759 399

Vybrané reprezentativní komnaty, výklad zaměřen na stavitele zámku, jeho rodinu a potomky, na historii Kačiny, zajímavosti ze života šlechtického rodu Chotků. Návštěva klasicistní kačinské knihovny, vystavěné ve stylu antického paláce moudrosti, odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, historie knihovny, ukázka ex libris, zmínka o vybraných knihách z kačinského knižního fondu.

 

VII. okruh – VIP Prohlídka: Půda a lázeň

 • max. 8 osob, nutná rezervace
 • rezervace: Eva Špírová – eva.spirova@nzm.cz, +420 720 759 399

Unikátní možnost navštívit zámeckou půdu a zhlédnout nejvyšší prostory zámku, pohybovat se nad reprezentativní částí interiéru, jako je například taneční a kulečníkový sál. Zajímavosti o stavbě a konstrukci zámku. Možnost navštívit zámeckou lázeň – sejít naopak do suterénu v zámku a prohlédnout si zámecké koupele ještě před rekonstrukcí.