Navštivte nás

Prohlídkové trasy

I. trasa – hospodářské zázemí  a výstavní patro

Ukázka života služebnictva, prohlídka prostorů odkud se zajišťoval chod celého zámku. Uvidíte zámeckou truhlárnu, dozvíte se, jak v 18. století fungovala zámecká lednice, kde se skladovalo dříví a jak se zámek vytápěl, kde a jak se do zámku přiváděla voda a jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy, skladovaly potraviny, také se dovíte v datech a číslech informace o stavbě zámku a svou individuální prohlídku (bez průvodce) zakončíte v zámecké konírně, která je netradičně umístěna ve sklepení zámku. Součástí suterénu zámku je také expozice Mlýny na Novodvorském panství.

  • Výstavní patro

Expozice: Království včel, Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků

Výstavy: Co prozrazují venkovské stavby, Epifyty – rostliny vzdušných zahrad, Obraz zemědělství v socialistickém realismu

  • časy prohlídek: od 9 do 17 hodin bez průvodce.

 Zámek Kačina - 1. trasa, konírnavýstava Království včel, zámek Kačina

II. trasa – Chotkovské interiéry

  • dějiny rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory, informace o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, 13 empírových komnat, život a zvyky hraběcí rodiny Chotků
  • trasa je bezbariérová
  • časy prohlídek: v každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hod.

Zámek Kačina - 2. trasa, Zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory Zámek Kačina - 2. trasa, Zámecké interiéry aneb Chotkové a jejich panství Nové Dvory

 

III. trasa – Chotkovská knihovna, lékárna, divadlo, galerie, kaple

  • Unikátní chotkovská knihovna – odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, věda, umění, kulturní život a divadlo na Kačině, obrazy Šrobárovy sbírky, vstup do nedostavěné zámecké kaple
  • časy prohlídek: v sudé hodiny - v 10, 12, 14, 16 hodin

Zámek Kačina - 3. trasa, Chotkovská knihovna 

 
 IV. trasa – Zámecký park

  • Procházka a informace o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině, využití okrasné a užitkové části parku, zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině, využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku, návštěva oranžerie a bylinkové zahrádky.
  • časy prohlídek: v liché hodiny – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00

 

Speciální prohlídky:

Reprezentativní komnaty a Chotkovská knihovna

– speciální zkrácená prohlídka pro seniory, pouze pro objednané skupiny

Vybrané reprezentativní komnaty, výklad zaměřen na stavitele zámku, jeho rodinu a potomky, na historii Kačiny, zajímavosti ze života šlechtického rodu Chotků. Návštěva klasicistní kačínské knihovny, vystavěné ve stylu antického paláce moudrosti, odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, historie knihovny, ukázka ex libris, zmínka o vybraných knihách z kačinského knižního fondu.

 

VIP Prohlídka: Půda a lázeň

- max. 8 osob, jen rezervace

Unikátní možnost navštívit zámeckou půdu a shlédnout nejvyšší prostory zámku, pohybovat se nad reprezentativní části interiéru, jako je například taneční a kulečníkový sál. Zajímavosti o stavbě a konstrukci zámku. Možnost navštívit zámeckou lázeň – sejít naopak do suterénu v zámku a shlédnout zámecké koupele ještě před rekonstrukcí.