Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kontakty

Zámek Kačina, muzeum českého venkova

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora

 

sekretariát zámku:

e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
telefon: 602 187 700

zámecká pokladna:

e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
telefon: 778 454 893

odborné oddělení:

telefon 770 112 372

Vedení NZM Kačina

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii, tel. 724 412 266, pavel.dousa@nzm.cz

Monika Steklá – vedoucí provozně produkčního odd., správa zámku, finanční referent, tel. 777 363 279, monika.stekla@nzm.cz

Mgr. Klára Linhartová – vedoucí odborného odd., kurátorka podsbírky etnografie a obchodu, tel. 770 186 054, klara.linhartova@nzm.cz

Kontakty

Jméno Kontakt Pobočka Útvar/ Kompetence
Lucie Bednárková 773607335
lucie.bednarkova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a marketingová pracovnice
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
ředitel pobočky Kačina a náměstek pro muzeologii
724 412 266
pavel.dousa@nzm.cz
NZM Kačina
-
ředitel pobočky Kačina
Ing. Tereza Fílová 777 459 513
tereza.filova@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční a projektová pracovnice, referentka majetkové správy
Mgr. Jana Jírovcová 777 457 040
jana.jirovcova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátorka, podsbírka Živočišná výroba
Mgr. Martin Kopeček martin.kopecek@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátor, projektový pracovník, sbírkové a mobiliární fondy
Ing. Šárka Kopecká 731 233 520
sarka.kopecka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
produkční, koordinační, projektová a programová pracovnice
Roman Kváč roman.kvac@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář
Mgr. Klára Linhartová
vedoucí oddělení
770 186 054
klara.linhartova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vedoucí oddělení, kurátorka podsbírky etnografie a obchodu
Daniela Mertlová daniela.mertlova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
dokumentátorka
Ing. Jan Moták, Ph.D. 770 195 063
jan.motak@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
správce areálu
Pavla Neumanová pavla.neumanova@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
knihovnice, knihovna
PhDr. Pavel Novák, CSc. pavel.novak@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
vědecko-výzkumný pracovník, kurátor, podsbírka Modely zemědělských staveb
Tomáš Pšenička 778 454 883
tomas.psenicka@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
technický pracovník a provozář
Monika Steklá
vedoucí oddělení
777 363 279
monika.stekla@nzm.cz
NZM Kačina
provozně produkční odd. Kačina
vedoucí oddělení, správa zámku, finanční referent
Mgr. Kamila Trnečková 773 742 230
kamila.trneckova@nzm.cz
NZM Kačina
-
edukátor v kultuře, koordinační, projektový a programový pracovník, svatby
Aleš Veselý 778 423 429
Ales.Vesely@nzm.cz
NZM Kačina
odborné oddělení
konzervátor
Mgr. Martin Vlček martin.vlcek@nzm.cz
NZM Kačina
odborné odd. Kačina
kurátor, podsbírka Zemědělství a umění