Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Kontakty

Zámek Kačina, muzeum českého venkova

Svatý Mikuláš 51
284 01 Kutná Hora

e-mail: nzm.kacina@nzm.cz
telefon: 327 571 170, 602 187 700

pokladna: kacina@nzm.cz

 

Zaměstnanci

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – ředitel sekce a pobočky, tel. 724 412 266, pavel.dousa@nzm.cz
PhDr. Pavel Novák, CSc. – vědeckovýzkumný pracovník, kurátor podsbírky modely staveb a řemesel, pavel.novak@nzm.cz
Daniela Mertlová – dokumentátorka, daniela.mertlova@nzm.cz
Pavla Neumanová – knihovnice, pavla.neumanova@nzm.cz
Ing. Šárka Kopecká – koordinační, projektový a programový pracovník, referent majetkové správy, svatby, 731 233 520, sarka.kopecka@nzm.cz
Monika Steklá – správa zámku, finanční referent, monika.stekla@nzm.cz
Mgr. Martin Vlček  – kurátor podsbírky výtvarného umění a numismatiky, martin.vlcek@nzm.cz
Mgr. Jana Jírovcová  – kurátorka podsbírky živočišné výroby, jana.jirovcova@nzm.cz
Mgr. Klára Linhartová – kurátorka podsbírky etnografie a obchodu, tel. 770 186 054, klara.linhartova@nzm.cz
Martina Taišlová – referent majetkové správy, tel. 770 125 643, martina.taislova@nzm.cz
Ing. Michal Kubů – správce památkových objektů, technický pracovník, michal.kubu@nzm.cz
Mgr. Martin Kopeček  – kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, projektový pracovník, martin.kopecek@nzm.cz
Tomáš Pšenička – technický pracovník a provozář, tomas.psenicka@nzm.cz