Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Správce české krajiny: Stání pozemkový úřad

Termín konání: 1. 10. 2018 – 31. 10. 2018

Výstava - Správce české krajiny: Stání pozemkový úřad

Fotografická výstava na zámku Kačina představuje různé pozemkové úpravy - polní cesty, remízky, rybníky, nádrže... Výstava umístěná v suterénu zámku je součástí prohlídkové trasy č.5.

Fotografická výstava představuje pozemkové úpravy, které vedou lepšímu zacházení s pozemky v krajině. Při pozemkových úpravách se navrhují nejen nové tvary a velikosti pozemků, ale i prvky, které krajině pomáhají, odborně nazývané společná zařízení. Jsou to polní cesty, remízky, rybníky, nádrže, biocentra, biokoridory, stromořadí a aleje. Právě tyto úspěšné realizace můžete zhlédnout na 21 fotografiích vystavených na Zámku Kačina - Muzeu českého venkova. Fotografické záběry pozemkových úprav z různých lokalit Česka ukazují, jak lze citlivými zásahy vylepšit či navrátit krajině retenční schopnost, zlepšit prostupnost pro zvířata i lidi, pomoci v boji se suchem, záplavami či erozí. Kvalitně zpracovaná fotodokumentace zajímavých realizací je doplněna popisy, které návštěvníkům přiblíží danou problematiku.

 

Kačina - Výstava - Správce české krajiny: Stání pozemkový úřad