Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Čižba – umění jemné a líbezné

Termín konání: 25. 3. 2022 – 1. 1. 2024

Výstava Čižba – umění jemné a líbezné

Jak a proč lidé lovili drobné ptactvo představuje nová výstava na Kačině. Výstava je umístěna v prvním patře zámku.

Výstava chce ukázat nejen různé historické  techniky chytání ptáků, ale i odraz čižby ve společnosti – ve výtvarném umění, beletrii, dramatické tvorbě a hudbě. Výstava si klade za cíl přiblížit návštěvníkům obor lidské činnosti, který si přes své některé stinné stránky nezaslouží upadnout v zapomnění.

Pro ty, kteří nevědí, co si pod tímto slovem představit, je čižba (ptáčnictví) chytání drobných ptáků pomocí různých technik (sítě, oka, lep, pasti) za účelem získání potravy nebo chovu v klecích pro zpěv a obveselení.
Od středověku až do 19. století byla v našich zemích velmi rozšířená. Provozovala se jako druh obživy nejchudších vrstev i jako záliba šlechty a duchovenstva. V nezákonné podobě přetrvala do 20. století a pravděpodobně se v utajení vyskytuje v malé míře dodnes. Ve většině civilizovaného světa se ale přeměnila v amatérskou ornitologii spočívající v pozorování a ochraně ptactva.

Kačina - Čižba