Příběh zemědělství – Praha

Zdravá rostlina – zdravý člověk

Zdravá rostlina – zdravý člověk

Během programu se děti seznámí s významem rostlin a prací rostlinolékařů.

Řekneme si, proč jsou pro nás rostliny životně důležité a proč je zapotřebí o ně pečovat. Dozvíme se, že stejně jako lidé, mohou být i rostliny nemocné, a potřebují proto své vlastní lékaře. Program je veden hravou formou a navazuje na výstavu Lékaři rostlin.

 

Program byl vytvořen ve spolupráci s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

 

Rezervace programu je možná přes online formulář. V případě dotazů volejte  770 155 512

RVP: Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ

Délka: 45 minut

Počet žáků: max. 25

Cena: 40 Kč/dítě


On-line rezervace